Metsäkulttuurista valmistui selvitys

Kulttuurinen näkökulma nostaa esiin metsän monet arvot ja käyttötavat.

Metsä on suomalaisille paljon muutakin kuin puuta, mutta mitä kaikkea, sitä selittää osaltaan tuore selvitys metsäkulttuurista.

Merkityksellinen metsäkulttuuri -selvityksen tavoitteena on selkiyttää metsien ja metsien käytön kulttuuriin liittyviä käsitteitä sekä auttaa ymmärtämään paremmin metsäkulttuurin merkityksiä ja mahdollisuuksia yhteiskunnassa.

”On tärkeää, että metsänomistajat ovat tietoisia metsiensä kulttuurisesta ulottuvuudesta. Myös metsäalan toimijat ja metsäammattilaiset tarvitsevat tietoa metsäkulttuurista oman toimintansa vahvistamiseksi”, toteaa metsäasiantuntija Airi Matila Tapio Oy:stä.

Kulttuurinen näkökulma metsään nostaa esiin sen monet arvot ja käyttötavat. Se auttaa tiedostamaan, millaista ylisukupolvista tietotaitoa metsänomistajuuteen sisältyy, sekä ymmärtämään ja ennakoimaan liiketoiminnan mahdollisuuksia tulevaisuuden metsissä.

Selvitys on osa Kansallisen metsästrategian 2025 toteutusta. Tapiossa on tarkoitus laatia metsäkulttuuriohjelma, jonka avulla metsänomistajat saisivat metsäkulttuurista voimavaran kestävän metsätalouden harjoittamiselle.

Merkityksellinen metsäkulttuuri -selvityksen ovat laatineet Reetta Karhunkorva ja Leena Paaskoski Suomen metsämuseo Lustosta sekä Airi Matila ja Nora Arnkil Tapio Oy:stä.

Metsälehteä julkaiseva Metsäkustannus Oy on osa Tapio-konsernia.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus