Metsäkeskus: Otson konkurssi voi johtaa kemeratukien takaisinperintään

Hankkeiden tuet voidaan periä takaisin maanomistajilta, vaikka tuki olisi maksettu Otsolle, Metsäkeskuksesta todetaan.

Otso Metsäpalveluiden konkurssihakemuksella voi olla vaikutusta Suomen metsäkeskuksen maksamiin kemeratukiin. Otso on suunnitellut ja toteuttanut muun muassa kemeratuettuja metsätie- ja suometsien hoitohankkeita metsänomistajille.

Otson maanomistajille tehtäviin aloittamattomiin ja keskeneräisiin töihin on myönnetty kemeratukea runsaat 4 miljoonaa euroa ja luonnonhoitohankkeisiin vajaat 200 000 euroa. Tuensaajia on yhteensä noin 4 250 ja hankkeita yhteensä 445.

Kemeratukea myönnetään sillä edellytyksellä, että työt toteutetaan hyväksytyn suunnitelman mukaisesti. Jos työt jäävät kesken, myönnettyä tukea ei voida maksaa.

Jos kemerahanketta ei toteuteta loppuun, peritään jo maksettu tuki takaisin. Tuki peritään takaisin yksityiseltä maanomistajalta, joka on lain mukaan tuensaaja. Näin toimitaan myös sellaisissa tapauksissa, joissa maanomistajalle myönnetty tuki on maksettu suoraan työn toteuttajalle, tässä tapauksessa siis Otsolle.

Jos Otso asetetaan konkurssiin, se menettää oikeuden määrätä konkurssipesään kuuluvasta omaisuudestaan. Yhtiön sijasta omaisuutta hallinnoivat ja sitä koskevia päätöksiä tekevät konkurssipesä ja velkojat, jotka päättävät myös mahdollisesta liiketoiminnan jatkamisesta tai myymisestä.

Metsäkeskus kertoo tiedottavansa lähipäivinä Otson konkurssin aiheuttamasta tilanteesta jokaista suometsä- ja metsätiehankkeen osakasta ja asiamiestä kirjeitse tai sähköpostitse.

Metsänomistus Metsänomistus

Keskustelut