Metsähallitus vahvistaa paikallisuutta

Alueellisten johtoryhmien avulla Metsähallitus pyrkii kuuntelemaan sidosryhmiään entistä paremmin.

Metsähallitus perustaa kolme johtoryhmää alueellisten asioiden valmistelu- ja yhteistyöelimiksi. Johtoryhmiä on kolmella alueella – Lapissa, Pohjanmaa-Kainuussa ja Etelä-Suomessa. Niiden jäseninä toimivat Metsähallituksen eri tulosyksiköitä edustavat henkilöt.

Alueellisten johtoryhmien tehtävänä on erityisesti Metsähallituksen yhtenäisen kannan muodostaminen alueellisissa kysymyksissä.

”Pyrimme olemaan aikaisempaa tiiviimmin läsnä alueilla sekä kuuntelemaan alueen asukkaita ja sidosryhmiä yhä enemmän”, Metsähallituksen pääjohtaja Pentti Hyttinen sanoo.

Lisäksi Metsähallituksella on kolme alueellista neuvottelukuntaa valtion maiden kannalta keskeisissä maakunnissa, Pohjois-Karjalassa, Lapissa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Neuvottelukunnat muodostuvat sidosryhmien edustajista, ja niiden tehtävä on edistää Metsähallituksen ja alueen toimijoiden välistä vuorovaikutusta sekä olla apuna valtion alueiden käyttöä koskevassa päätöksenteossa.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Kuvat