Metsähallitus vähentää 43 työpaikkaa, Luontopalveluiden organisaatio uusiksi

Myös ostopalvelujen käyttöä lisätään.

Metsähallituksen Luontopalveluita ja Metsähallitus-konsernin yhteisiä toimintoja koskeneet muutosneuvottelut on saatu päätökseen. Neuvottelujen tuloksena lopetetaan 43 vakituista työtehtävää.

Neuvottelujen aikana päättyvien palvelussuhteiden määrää tarkennettiin mm. eläköitymisiin liittyvillä ratkaisuilla. Neuvottelujen piirissä oli kaikkiaan 460 työntekijää.

Metsähallituksen Luontopalveluiden organisaatiota yksinkertaistetaan vuodenvaihteessa. Uudistus tähtää toiminnan tehostamiseen. Myös ostopalvelujen käyttöä lisätään.

Metsähallitus on valtion liikelaitos, jonka tehtävänä on käyttää, hoitaa ja suojella valtion maa- ja vesialueita. Metsähallituksen Luontopalvelut hoitaa julkisia hallintotehtäviä, joihin kuuluu luonnonsuojelualueiden, kuten kansallispuistojen hoito sekä maksuttomien retkeilypalveluiden tuottaminen.

Muutosneuvottelut eivät koskeneet Metsähallituksen liiketoimintayksiköitä tai tytäryhtiöitä. Tällä hetkellä Metsähallitus-konsernissa työskentelee noin 1 100 vakinaista tai määräaikaista henkilöä.

 

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Kuvat