Metsähallituksessa aloitetaan yt-neuvottelut

Neuvotteluissa haetaan säästöjä ja konsteja metsurityön kannattavuuden ja tuottavuuden parantamiseksi.

Metsähallitus Metsätalous Oy käynnistää metsurityötä koskevat yt-neuvottelut. Neuvottelujen kohteena ovat kaikki 357 metsuria.

Neuvotteluissa haetaan säästöjä ja konsteja metsurityön kannattavuuden ja tuottavuuden parantamiseksi. Ongelmana on talvella – joulukuusta huhtikuuhun – tehtävä työ, jolloin suorittavan työn tuottavuus on alhainen ja kustannukset korkeat. Työnantaja esittää yhtenä vaihtoehtona metsurien lomauttamista sydäntalven ajaksi.

Metsähallitus perustelee yt-neuvotteluja yhtiön kilpailukyvyn turvaamisella ja kannattavuuden parantamisella.

Omistajapolitiikan uudistus luo tulospainetta

Aiemmin tällä viikolla talouspoliittinen ministerivaliokunta käsitteli esitystä Metsähallituksen uusista omistajapolitiikan linjauksista. Niiden mukaan sijoitetun pääoman tuottoprosentti on tarkoitus nostaa 4,6 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä, mikä vastaa nykyisellä taserakenteella noin 120 miljoonan euron tuloutustavoitetta. Tavoite edellyttää Metsähallituksen liiketoiminnan kannattavuuden parantamista sekä kestävien hakkuumahdollisuuksien hyödyntämistä..

”Vaativa tavoite on tarpeen, sillä erityisesti Pohjois- ja Itä-Suomessa Metsähallituksen puuvirroilla ja sitä hyödyntävällä teollisuudella on aluetaloudessa aivan keskeinen rooli”, maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen totesi.

 

Metsänhoito Metsänhoito