Metsä Groupin Kemin-tehdas käynnistyi, lisää puunhankintaa miljoonilla moteilla

Suomesta tuleva puu hankitaan valtaosan runsaalta 90 000:lta Metsäliitto Osuuskunnan jäseneltä.

Metsä Groupin Kemin biotuotetehdas on tänään keskiviikkona aloittanut tuotantonsa. Se tuottaa vuosittain 1,5 miljoonaa tonnia havu- ja lehtipuusellua.

”Sellu ja kartonki ovat lukuisten kulutustavaroidemme raaka-aineita, joita valmistetaan Kemissä aiempaa merkittävästi pienemmin päästöin. Suomi tarvitsee nyt kestäviä investointeja, jotka luovat työtä, toimeentuloa ja uskoa tulevaisuuteen”, toteaa Metsä Groupin pääjohtaja Ilkka Hämälä tiedotteessa.

Tehdas käyttää puuta vuodessa 7,6 miljoonaa kuutiota, joka on 4,5 miljoonaa kuutiota enemmän kuin vanha tehdas.

Lisäkuutioista 3,5 miljoonaa hankitaan Suomesta ja miljoona Ruotsista, yhtiö kertoo.

Suomesta tuleva puu hankitaan valtaosan runsaalta 90 000:lta Metsäliitto Osuuskunnan jäseneltä, jotka omistavat noin puolet Suomen yksityismetsistä.

Kuitupuun lisäkäyttö kasvattaa yhtiön mukaan metsänomistajien puunmyyntituloja noin 100 miljoonalla eurolla vuodessa. Lisäksi tukkipuun myyntitulot kasvavat merkittävästi.

Puunkorjuuseen, -kuljetukseen ja metsänhoitoon yhtiö laskee syntyvän tuhatkunta uutta työpaikkaa.

”Kemin biotuotetehtaan puut hankintaan talousmetsistä. Emme hanki tehtaalle puuta vanhoista, suojelunarvoisista metsistä.”

”Arvioimme, että noin 60 prosenttia biotuotetehtaan käyttämästä puusta tulee harvennushakkuista. Tämä purkaa pohjoisten metsien harvennusrästejä ja tukee puiden järeytymistä tukkipuuksi, jota voi käyttää pitkään hiiltä varastoiviin puutuotteisiin”, Metsä Groupin metsäjohtaja Juha Jumppanen kertoo.

Puukauppa Puukauppa