Metsä Group teki tulosloikan

Liiketulos enemmän kuin kaksinkertaistui.

Metsä Groupin ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi lähes 200 miljoonalla eurolla 1,59 miljardiin. Liiketulos otti jättiloikan ja 2,5-kertaistui 341 miljoonaan euroon. Alimman rivin tulos ennen veroja kasvoi 330 miljoonaan, kun vuotta aiemmin tulos oli 121 miljoonaa.

Konsernin kartonkiyhtiö Metsä Board kasvatti liikevaihtoaan lähes sadalla miljoonalla 582 miljoonaan. Liiketulos kasvoi puolella 141 miljoonaan euroon.

Pääjohtaja Ilkka Hämälä luonnehtii ensimmäisen kvartaalin tulosta erittäin hyväksi maailmanpoliittisesta tilanteesta ja edelleen jatkuvasta koronapandemiasta huolimatta.

”Keskeisiä elementtejä tuloksenteossa olivat edelleen vahvistunut kartonkimarkkina ja loppuvuonna 2021 alkaneen sellun hinnan nousutrendin jatkuminen. Sahatavaran, kertopuun ja vanerin kysyntä jatkui vahvana.”

Hygienia- ja keittiöpapereita valmistavan Metsä Tissuen kannattavuus kärsi nopeasta, energianhinnoista johtuvasta kustannusinflaatiosta. Keski-Euroopan pehmopaperitehtailla varaudutaan Venäjän energiatoimitusten keskeytymiseen ja kustannusten nousuun.

Investointihankkeet ovat edenneet suunnitellusti, vaikkakin kustannuspaineen alla. Rauman suursaha on edennyt laitteiden koestusvaiheeseen. Saha samoin kuin Husumin uudistettu soodakattila pyritään ottamaan tuotantoon toisen vuosipuoliskon aikana.

Metsä Group on lopettanut sekä puunhankinnan ja sahaliiketoiminnan Venäjällä että kartongin ja pehmopapereiden myynnin Venäjälle ja Valko-Venäjälle.

Puukauppa Puukauppa