Meto: Luottamusmiesten aseman säilyttäminen tärkeää

Järjestö kertoo olevansa mukana sopijaosapuolena myös seuraavalla neuvottelukierroksella.

Metsäalan asiantuntijat Meton hallitus korostaa luottamus- tai yhdysmiesten sekä työsuojeluvaltuutettujen aseman säilymisen tärkeyttä. Paikallinen sopiminen vaatii heiltä entistä suurempaa roolia, kun jäsenten työsuhde-ehdoista neuvotellaan.

Meton hallitus otti kantaa myös ay-jäsenmaksujen keruuseen. Meton mukaan jäsenmaksuperintä tulee säilyttää jatkossakin työnantajilla.

”Jäsenmaksuperintä on alun perin lähtöisin työnantajilta, jolla he halusivat edistää työrauhaa työmarkkinoilla. Näemme toimintatavan luontevaksi jatkossakin työrauhan säilyttämiseksi”, Meton hallitus muotoilee.

Meto on mukana sopijaosapuolena myös tulevissa työehtosopimusneuvotteluissa, järjestön puheenjohtaja Stefan Borgman toteaa.

”Tavoitteet määrittelee jäsenkunta ja jokaisella työssäkäyvällä metolaisella on mahdollisuus vaikuttaa siihen, mitkä asiat nousevat käsiteltäväksi neuvottelupöytiin. Tässä vaiheessa on kaikkein tärkeintä, ettei yksikään jäsen sovi omin päin työsuhteensa ehtoja”, Borgman sanoo.

Meton metsäalan sopimuksista vain Metsähallituksen kanssa tehty päättyy tämän vuoden lopussa, muut ensi vuoden lopussa.

Meto kokoustaa loppuviikon Jyväskylässä. Kaksipäiväisessä kokouksessa valitaan Meton puheenjohtaja, hallitus ja edustajisto seuraavaksi nelivuotiskaudeksi.

Metsänhoito Metsänhoito