Maa- ja metsätalousministeriön kansliapäälliköksi 16 hakijaa

Joukossa ministeriön ylin johto sekä metsäkeskuksen ja Maanmittauslaitoksen johtajat.

Maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikön virkaan tuli määräaikaan mennessä 16 hakemusta.

Tehtävään ovat hakeneet Rayhan Ahmed, Ari Eini, Minna-Mari Kaila, Martti Kyllönen, Harri Lipponen, Pentti Lähteenoja, Tuula Packalen, Pasi Patrikainen, Pekka Pesonen, Anssi Rönnqvist, Nosheen Shafique, Joonas Taipaleenmäki ja Timo Taulavuori.

Kolme hakijaa ei toivo nimeään julkistettavan.

Virkaa on hakenut ministeriön koko ylin johto hallintojohtajaa lukuunottamatta, sillä Kaila toimii ministeriön ruokaosaston ylijohtajana, Lähteenoja tieto- ja tutkimustoimialan ylijohtajana ja Packalen luonnonvaraosaston ylijohtajana.

Julkisen hallinnon vaikuttajia ovat myös Suomen metsäkeskuksen johtaja Eini ja Maanmittauslaitoksen pääjohtaja Patrikainen.

Taulavuori toimii Puutarhaliiton toiminnanjohtaja. Taipaleenmäki on perussuomalaisten kaupunginvaltuutettu Paimiosta.

Nykyinen kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio jää eläkkeelle ja virka täytetään 1.2.2024 alkaen määräajaksi, kuitenkin enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.

Kansliapäällikön tehtävänä on johtaa, kehittää ja valvoa ministeriön ja hallinnonalan toimintaa.

Metsänhoito Metsänhoito