Luvassa lisää kanteluja – riistatoimikunta ryhtyy ajamaan metsänomistajien asiaa

Pohjois-Karjalassa ollaan tyytymättömiä riistahallinnon toimintaan.

Pohjoiskarjalaiset metsänomistajat ovat perustaneet Pohjois-Karjalan riistatoimikunnan, joka pyrkii vaikuttamaan riistapolitiikkaan ja ehkäisemään hirvituhoja maakunnan tihentymäalueilla. Toimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Tapani Timonen.

Perustamiskokouksessa pohdittiin, millaisia vaikutuskeinoja maanomistajilla riista- ja hirviasioissa on. Yksi mahdollisuus on nykyistä laajempi kantelujen ja valitusten tekeminen viranomaisten päätöksistä, lisäksi voidaan vaatia muutoksia lainsäädäntöön. Edunvalvontaakin voidaan tehostaa.

Myös riistaeläinten kanta-arvioihin oltiin tyytymättömiä. Kokouksessa katsottiin, että nykyaikaisin menetelmin pitäisi pystyä tekemään luotettavampia kanta-arvioita riistahallinnon päätösten perusteeksi. Osin kanta-arvioiden ja osin riistahallinnon epämääräisen toiminnan seurauksena luottamus riistahallinnon viranomaistoimintaan ja oikeudenmukaisuuteen on heikko.

Kokouksessa puhunut professori Matti Kärkkäinen vaati riistahallinnon toiminnan lainmukaisuuden selvittämistä. Kärkkäisen mukaan riistaviranomaiset ovat olleet yksinomaan metsästäjien asialla, eikä lain vaatimuksesta, että hirvieläinten aiheuttamat vahingot pidetään kohtuullisina, ole huolehdittu.

Kärkkäisen mukaan hirvien määrä on nyt yli 10-kertainen kestävän kannan tavoitteeseen verrattuna.

Metsänomistus Metsänomistus

Keskustelut