Luke: Yksityismetsätalouden tulos koheni viime vuonna

Tuloksen parantumista selittää puuntuotannon investointien vähentyminen.

Viime vuonna yksityismetsien liiketulos nousi 167 euroon hehtaarilta, Luonnonvarakeskuksen ennakkotieto kertoo. Tulos parani edellisvuodelta 8 prosenttia, mutta reaalisesti kasvua tuli vain prosentti. Edeltäneen viiden vuoden keskiarvoon verrattuna tulos nousi 14 prosenttia. Yhteensä tulosta kertyi liki 2,3 miljardia euroa.

Tulos vaihteli eri puolilla maata. Etelä-Suomessa tulosta kertyi 216 euroa hehtaarilta, Pohjois-Suomessa 66 euroa hehtaarilta.

Yksityismetsien puutuotannosta tuloja kertyi viime vuonna 2,5 miljardia euroa, mikä on reaalisesti saman verran kuin edellisvuonna. Arvioidut puuntuotannon investoinnit – eli esimerkiksi uudistamisen ja metsänhoidon kulut – laskivat 180 miljoonaan euroon, mikä on reaalisesti 14 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Summa sisältää arvion metsänomistajien omatoimisen työn arvosta.

Nimellisarvot on muunnettu reaalisiksi elinkustannusindeksillä. Vuonna 2022 elinkustannusindeksi nousi edelliseen vuoteen verrattuna 6,8 prosenttia.

Metsänomistus Metsänomistus

Keskustelut