Luke: Metsähake riittäisi korvaamaan turpeen Pohjois-Karjalassa

Luonnonvarakeskuksen laskelman mukaan Pohjois-Karjalan oma hake riittäisi turpeen korvaamiseen.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) laskelman mukaan Pohjois-Karjalan metsistä on mahdollista hankkia riittävästi metsähaketta turpeen energiakäytön korvaamiseen.

Laskelma ei kuitenkaan ota kantaa metsähakkeen saatavuuteen tai hintaan, ja kysynnän kasvaminen voi johtaa metsähakkeen tuonnin lisääntymiseen.

Turpeen energiakäyttö on hallitusohjelman mukaan tarkoitus vähintään puolittaa vuoteen 2030 mennessä, mutta viimeaikainen käytön väheneminen on ollut odotettua nopeampaa.

Laskelmaa varten haastateltujen itäsuomalaisten energiaturpeen käyttäjien mukaan turve korvautunee pääosin metsähakkeella. Tällä hetkellä merkittävä osa hakkeesta tuodaan Venäjältä.

Toimitusvarmuuteen ja tullimaksujen korotuksiin liittyvä epävarmuus puoltaa metsähakkeen toimitusketjun perustamista kotimaisen raaka-aineen varaan. Laskelman mukaan metsähakkeen hankintamahdollisuudet ovat kysyntää suuremmat kaikissa Itä-Suomen maakunnissa, vaikka kaikki turve korvattaisiin kotimaisella metsähakkeella.

”Turpeen korvaaminen kotimaisella metsähakkeella ei jää Itä-Suomessa kiinni metsävaroista. Kotimaisen hakkeen käyttö edellyttää kuitenkin, että hankintalogistiikka toimii luotettavasti ja hinta käyttöpaikalla on kilpailukykyinen”, Luken erikoistutkija Perttu Anttila.

Puukauppa Puukauppa