LandUseZero-hanke käyntiin – tavoitteena saada maankäyttö sekä järkeväksi että hyväksyttäväksi

Hankkeessa lasketaan tuulivoiman ja metsänkäytön ilmastovaikutukset sekä selvitetään, miten ilmastoviisaaseen metsänhoitoon suhtaudutaan.

Luonnonvarakeskus ryhtyy vetämään hanketta, jossa tuulienergian, metsänhoidon ja soiden käytön hiilihyödyt kootaan yhteen. LandUseZero-hankkeessa rakennetaan toimintamalli, jolla maankäyttö saadaan järkeväksi ja hyväksyttäväksi niin ihmisten kuin ympäristön kannalta.

Aluksi luodaan yhteismitallinen menetelmä, jolla lasketaan tullienergian, metsänhoidon ja soiden käytön ilmastovaikutukset.

”Tämä on haastavaa, sillä tuulienergian vaikutukset lasketaan perinteisesti tunneissa, metsien käytön vaikutukset vuosissa ja soiden käytön vaikutukset kymmenissä tai sadoissa vuosissa”, kertoo hankkeen vetäjä, professori Anne Tolvanen Luonnonvarakeskuksesta.

Ensi vuoden alussa käynnistyy koko maan kattava kyselytutkimus. Siinä selvitetään asenteita tuulivoimaan ja ilmastoviisaaseen sekä monimuotoisuutta edesauttavaan metsien ja soiden käyttöön.

”Tavoitteenamme on liittää kaikki edellä mainitut asiat yhteen, jotta tuulivoima, metsien käyttö ja soiden ennallistaminen voidaan sijoittaa optimaalisesti kartalle siten, että ilmasto ja monimuotoisuus hyötyvät ja tulos on kansalaisten mielestä hyväksyttävä”, Tolvanen kertoo.

Hankkeeseen liittyvää tutkimustyötä tehdään useassa organisaatiossa. VTT ja Recognis Oy arvioivat tuulivoiman päästövähennyspotentiaalia ja Geologian Tutkimuskeskus (GTK) soiden ennallistamisen ilmasto- ja monimuotoisuusvaikutuksia. Spatiaalinen optimointi tehdään Itä-Suomen yliopistossa. Lonnonvarakeskus tekee laskelmat metsien käytön vaikutuksista ja eri toimenpiteiden kokonaistaloudellisista vaikutuksista sekä toteuttaa kyselytutkimuksen.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito