Lakiluonnos metsätietojen avaamisesta kaipaa täydennystä

Lainsäädännön arviointineuvoston mukaan esitysluonnokseen tulisi lisätä esimerkiksi suuntaa-antavat arviot esityksen vaikutuksista puukauppaan.

Kokonaiskuva metsätiedon avoimuuden lisäämistä koskevan lakiluonnoksen vaikutuksista jää epäselväksi, lainsäädännön arviointineuvosto toteaa. Neuvosto arvioi hallituksen esitysluonnosta, jossa esitetään muutoksia Metsäkeskuksen metsätietojärjestelmiä koskevaan lakiin.

Neuvosto pitää puutteena sitä, että luonnoksessa ei ole suuntaa-antavia euromääräisiä vaikutusarvioita metsänomistajille, yrityksille eikä julkiselle taloudelle. Luonnoksessa ei myöskään erotella lyhyen ja pidemmän ajan vaikutuksia: siihen tulisikin lisätä esimerkiksi suuntaa-antavat arviot lyhyen aikavälin puukaupan vilkastumisesta sekä pidemmän aikavälin puutarjonnan lisääntymisestä.

Tarkat tiedot metsänomistajien metsävaroista saattavat antaa puunostajille informaatioedun, neuvosto huomauttaa. Tällä voi olla merkitystä, jos puunostossa ei vallitse täydellinen kilpailu kaikilla alueilla.

Esityksen mukaan lakiin lisättäisiin säännös, joka mahdollistaa julkisten ympäristötiedoiksi katsottavien metsätietojärjestelmän tietojen luovuttamisen ilman nykyisiä tietojenluovutusmenettelyjä. Lakiin lisättäisiin myös säännös, jonka mukaan maanomistaja voisi kuitenkin tietyin edellytyksin jatkossa vaatia kuviomuotoiset metsävaratiedot poistettavaksi metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä. Esitysluonnos on osa hallituksen ”Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä” –kärkihanketta.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus

Keskustelut