Kuusamon maisema-arvokaupasta hyviä kokemuksia

Rahankeräyslaki sekä korona rajoittivat maisemahyvityskeräyksen toteutusta.

Kuusamossa kokeiltu maisema-arvokauppa saa myönteistä palautetta alueen matkailuyrityksiltä, metsänomistajilta sekä varsinkin matkailijoilta. Kokeilussa matkailijoille annettiin mahdollisuus tehdä lahjoituksia maisemakohteiden säilyttämiseksi.

Luonnonvarakeskuksen, Suomen metsäkeskuksen sekä Ruka-Kuusamo Matkailu ry:n organisoimaan kokeiluun lähti mukaan kymmenen metsänomistajaa, joiden kanssa tehtiin kymmenen vuoden sopimus maisema- ja luontoarvojen säilyttämisestä. Kohteet sijaitsevat muutaman kilometrin päässä Rukan matkailukeskuksen pohjoispuolella.

Hehtaarikorvaukset vaihtelivat parista sadasta eurosta yli tuhanteen euroon.

”Maisema-arvokaupan arvioitiin edistävän Kuusamon kestävän matkailun tavoitteita ja parantavan tärkeiden luontomaisemien säilymistä. Lisäksi yrittäjät arvioivat maisema-arvokaupan edistävän myös sosiaalista kestävyyttä siirtämällä matkailun tuomia tuloja myös metsänomistajille”, kertoo tutkimusprofessori Liisa Tyrväinen Luonnonvarakeskuksesta.

Suomen metsäkeskuksen metsävara- ja luontotiedoista poimittiin kohteet, jotka sijaitsivat suojeluohjelmien ulkopuolella maisemallisesti keskeisissä uudistuskypsissä metsissä.

”Alueet olivat myös sidosryhmien esille tuomia keskeisiä kohteita Rukalla sekä matkailuteiden ja Karhunkierroksen retkeilyreitin varsilla”, kertoo asiakasneuvoja Risto Mulari Suomen metsäkeskuksesta.

Maisemahyvityskeräyksen toteuttamiseen ja tuloksiin vaikuttivat Suomen rahankeräyslain sekä koronapandemian tuomat rajoitukset. Maisemahyvityksinä voitiin kerätä korkeintaan 10 000 euroa kolmen kuukauden aikana. Koronapandemian vuoksi ei myöskään päästy testaamaan ulkomaalaisten matkailijoiden kiinnostusta ja halukkuutta osallistua lahjoituksiin.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus