Kuntien saamat kiinteistöverotuotot reippaassa kasvussa, myös tuulivoiman kasvu näkyy

Kasvu selittyy rakennuskustannusten nousulla, Verohallinnosta kerrotaan.

Kiinteistöverotuotot kasvavat tänä vuonna selvästi, Verohallinnosta arvioidaan. Ennakkotietojen perusteella kiinteistöveroja kerätään tänä vuonna kunnille 2,2 miljardia euroa, mikä on kahdeksan prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Kasvu johtuu siitä, että rakennuskustannusten nousu on nostanut rakennusten verotusarvoa.

Kiinteistöveron tuotosta 75 prosenttia kertyy rakennuksista, maapohjan osuus on 25 prosenttia Noin kolmannes kiinteistöveroista saadaan Uudeltamaalta.

Tuuli- ja aurinkovoimaloista neljännes enemmän veroa

Tuuli- ja aurinkovoimaloista kiinteistöveroa kertyy yhteensä 28 miljoonaa euroa, mikä on 1,3 prosenttia koko kiinteistöverotuotosta. Vaikka summa ei ole suuri, kasvu on ollut ripeää. Veroa kertyy nyt neljänneksen enemmän kuin viime vuonna ja 80 prosenttia enemmän kuin vuonna 2020.

Tuotto tosin vaihtelee alueittain. Monessa maakunnassa tuuli- ja aurinkovoimaloiden kiinteistöveron osuus kiinteistöveron kokonaiskertymästä on lähellä nollaa, mutta joissakin maakunnista niiden vaikutus on huomattavasti suurempi. Esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaalla 7,8 prosenttia kiinteistöverosta tulee tuuli- ja aurinkovoimaloista.

Tänä vuonna tuuli- ja aurinkovoimaloiden osuus kunnan kiinteistöveroista on yli 20 prosenttia 23 kunnassa. Osuus on suurimmillaan Simossa, jossa se on 69 prosenttia kunnan kiinteistöveroista.

Kiinteistöveron määrä voi vielä muuttua ennakoidusta, kun kiinteistönomistajat täydentävät veroilmoituksia. Vuoden 2023 varsinainen kiinteistöverotus valmistuu lokakuun lopussa, jonka jälkeen Verohallinto julkaisee lopulliset tilastot kiinteistöveroista.

Metsänomistus Metsänomistus

Keskustelut