Koneyrittäjät: Päätöksiä turvetuotannon jatkosta on tehtävä välittömästi

Paine jalostuskelpoisen puun polttoon tulevina talvina näyttää kasvavan, järjestö arvio.

Jos turpeen halutaan olevan osa energiakriisin ratkaisua, on päätöksiä tehtävä välittömästi, Koneyrittäjät muistuttaa. Näin tulevan kesän nostosesonkiin ehdittäisiin vielä varautua.

Turvetuottajien mukaan turvetta riittää jo avatuissa soissa, mutta toiminnan näkymien pitäisi olla selvemmät.

”Kun nyt selkeästi tarvitsemme turvetta turvaamaan energiahuoltoamme, pitäisi pystyä antamaan useiden vuosien varma näkymä turpeen käytöstä ja tuotannosta, jotta yrittäjien kannattaisi panostaa uudelleen urakointiin”, sanoo Koneyrittäjät ry:n varatoimitusjohtaja Simo Jaakkola.

Hänen mukaansa monet turveyrittäjät ovat jo luopuneet osasta kalustoaan ja työntekijät ovat hakeneet muita töitä.

”Palaaminen ja panostaminen vaatisi yli viiden vuoden käyttönäkymää turpeelle. Sellaistahan me olemme oikeudenmukaisesta siirtymästä puhuttaessa esittäneet. Nyt siihen tarjoutuisi mahdollisuus, mutta se edellyttää hyviä poliittisia päätöksiä”, Jaakkola toteaa.

Ala kaipaakin energiaturvetuotannon palauttamista tukevia poliittisia toimia riittävän pitkäksi ajaksi. Ellei näitä tule, energia-ala joutuu kilpailemaan metsäteollisuuden kanssa samoista puista. Paine jalostuskelpoisen puun polttoon tulevina talvina näyttää kasvavan, Koneyrittäjät arvio.

Koneyrittäjät kirjelmöi asiasta yhdessä Bioenergia ry:n ja Paikallisvoima ry:n kanssa.

Puukauppa Puukauppa