Koneen säätiöltä taas miljoonarahoitus metsähankkeille

"Riippumattomalta ja itsenäiseltä säätiöltä tuleva rahoitus ei alista hankkeita poliittiseen ohjaukseen", muutosjohtaja Mari Pantsar sanoo.

Koneen Säätiön viime kesänä käynnistämän Metsän puolella -aloitteen toisella hakukierroksella myönnettiin rahoitusta yhteensä noin 2,1 miljoonalla eurolla. Kaikkiaan Koneen Säätiö on myöntänyt rahoitusta kuluvan vuoden aikana yhteensä 4,7 miljoonaa euroa.

“Tämän mittaluokan rahoituksella on suuri painoarvo nykytilanteessa, jossa Suomi leikkaa panostuksiaan ilmastotoimiin ja luontokadon pysäyttämiseen. Riippumattomalta ja itsenäiseltä säätiöltä tuleva rahoitus ei myöskään alista hankkeita poliittiseen ohjaukseen tai keskusteluun siitä, mitä saa tai uskaltaa sanoa ja mitä ei”, toteaa Metsän puolella -aloitteen muutosjohtaja Mari Pantsar.

Rahoitusta nyt saaneet 15 hanketta liittyvät talouden yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen, viestintätieteeseen, journalismiin, visuaalisten taiteiden taiteelliseen tutkimukseen, yhteiskunnalliseen ympäristötieteeseen, ympäristökasvatukseen, elokuvaan, esittävään taiteeseen, kuvataiteeseen ja musiikkiin.

Suurimman rahoituksen, 569 000 euroa, sai FT Tuomo Takalan työryhmän hanke ”Kohti vahvan kestävyyden metsäpalveluita”. Työryhmän mukaan metsäpalveluissa ja metsäalan koulutuksessa olisi siirryttävä kohti ajatusmallia, jossa puuntuotantoa tarkastellaan luonnolle ja ympäristölle alisteisena.

Voima-lehti  sai 179 000 euroa metsäjournalismin edistämiseksi. Hankkeessa perustetaan Voimalle erillinen yksikkö, joka tuottaa ”faktapohjaista, kansantajuistettua, journalistista tietoa metsään liittyvästä tieteellisestä tiedosta sekä toimii kohtaamisalustana erilaisille metsään liittyville ilmiöille”.

VTT Timo Harjuniemen johtamassa tutkimushankkeessa tarkastellaan suomalaista metsäjulkisuutta. 352 600 euroa saaneessa hankkeessa paneudutaan siihen, millaiset teemat ja kiistat ovat hallinneet suomalaista metsäjournalismia 30 viime vuoden aikana.

Teatterintekijä Elsa Lankisen ja työryhmän dokumenttiteatteriprojekti sai 63 100 euroa. Se tutkii metsäsuhdetta sekä metsätalouden ja luonnon muiden arvojen intressiristiriitaa vuoden 2018 Kainuun metsäkiistojen valossa.

Kommentit (2)

  1. Tarkoittakohan Koneen säätiö, ettei esimerkiksi tämä Metsälehti tuota faktapohjaista metsätietoa.

    Eikö Suomen metsiä hoideta kestävästi. Puun kasvu on lisääntynyt 70 vuodessa kaksinkertaiseksi ja puuvaranto 70 %. Mitähän meidän pitäisi vielä parantaa?

  2. Voima-lehti ei ole millään mittarilla uskottava metsäasioiden faktapohjainen uutisoija. Ainoa mitä tuo julkaisu osaa ajaa on metsien sosialisointi ja se lie koko luontokato/luonnonsuojelun päätavoite onkin.
    Koneen säätiön uskottavuus on heikentynyt sen jälkeen kun Mari Panzar siirtyi sinne töihin Sitrasta. Sitrasta tuli uskomattomia ehdotuksia ”luinnonsuojelun” nimissä kun Panzar oli siellä töissä. Nyt ei tule mitään! Mutta vastaavasti Koneen säätiö on siirtynyt entiselle Sitran linjalle. On uskomaton vaikutus yhdellä työntekijällä.

Metsänhoito Metsänhoito