Kohta päätetään syksyn hirviluvista

Nyt olisi syytä selvittää, miksi hirvikannat ovat monella alueella jääneet suositeltua suuremmaksi, asiantuntija Markku Remes Metsäkeskuksesta toteaa.

Nyt on aika vaikuttaa ensi syksyn hirvijahdin lupamääriin, asiantuntija Markku Remes Suomen metsäkeskuksesta muistuttaa. Alueelliset riistaneuvostot päättävät maaliskuussa hirvikannan hoidon tavoitteista. Päätöksenteossa kuullaan myös metsänomistajia ja metsäammattilaisia.

Alueellisten riistaneuvoston suositusten mukaan hirvikannan tulisi olla 65 000-89 000 hirveä jahtikauden jälkeen. Monella alueella kanta jäi alueellisten riistaneuvostojen asettamia tavoitteita suuremmaksi viime vuonna. Remeksen mukaan nyt olisi tärkeätä selvittää, miksi näin on käynyt.

Hirvikanta on Suomen riistakeskuksen mukaan ollut viime vuosina kasvussa, mikä näkyy myös taimikoissa. Metsäkeskuksen mukaan hirvien aiheuttamia vahinkoja on havaittavissa miljoonalla hehtaarilla metsissä.

Kommentit (2)

 1. Planter

  ”Remeksen mukaan nyt olisi tärkeätä selvittää, miksi näin on käynyt.”

  Asia selviää lukemalla tämän nettilehden keskustelupalstalta nämä keskustelunavaukset:

  ”Sidosryhmät päättävät, ei riistaneuvosto”
  ”Mitä tapahtui tarkastuskertomukselle”
  ”Suuri Puhallus”

  sekä lukemalla avausta pidemmälle keskusteluketjua:

  ”Olisiko Metsälehden aika ryhdistäytyä”

 2. Anton Chigurh

  Kannattaa huomioida, että miljoona hehtaaria (näkyvä taimikkotuho) on 5 prosenttia maan metsäpinta-alasta. Näkymättömiin kasvanutta vajaalaatuista (holtittoman sorkkaeläinlaidunnuksen aiheuttamaa) on varmaan kaksi miljoonaa hehtaaria.

Luonto Luonto

Kuvat