Kivihiilen käyttö kääntyi kasvuun

Uusiutuvien, kestävyyskriteerit täyttävien polttoaineiden käyttö kasvoi viime vuonna noin kaksi prosenttia.

Kivihiilen käyttö kääntyi viime vuonna kovaan kasvuun, ilmenee Energiaviraston tilastoista. Kaikkiaan EU:n päästökauppaan kuuluvien suomalaisten laitosten yhteispäästömäärä kasvoi edellisvuodesta 1,7 miljoonaa tonnia 27,2 miljoonaan tonniin hiilidioksidia.

Päästöjen kasvuun vaikutti varsinkin muun muassa kivihiilen käytön lisääntyminen polttolaitoksilla. Luku on kuitenkin 1,5 miljoonaa tonnia pienempi kuin vuonna 2014.

Uusiutuvien, kestävyyskriteerit täyttävien biopolttoaineiden käyttö kasvoi viime vuonna noin kaksi prosenttia. Maakaasun kulutus laski yhteensä noin 13 ja turpeen käyttö noin neljä prosenttia.

Polttoaineena käytetyn kivihiilen kulutus kasvoi noin 32 prosenttia edellisvuoteen nähden. Tosin vertailuvuonna 2015 kivihiilen kulutus oli ennätysalhainen.

Hiilidioksidipäästöt on Euroopan unionissa jaettu päästökauppasektoriin ja muihin päästöihin. Päästökauppasektoria ovat voimalaitokset ja suuret lämpökeskukset sekä pääosa teollisuudesta.

Puukauppa Puukauppa