Kirjanpainajatuhoihin varautumista selvitetään – toistaiseksi tuhot ovat Suomessa olleet paikallisia

Ensiksi kerätään tietoa kirjanpainajatuhoista ja niiden vaikutuksista Keski-Euroopassa.

Luonnonvarakeskus ryhtyy selvittämään, miten laajoihin kirjanpainajatuhoihin voidaan varautua. Työ käynnistyy ensi vuonna.

Selvityksen ensimmäisessä vaiheessa kerätään tietoa kirjanpainajan aiheuttamista metsätuhoista Keski-Euroopassa. Tietoa haetaan esimerkiksi siitä, miten tuhoja on torjuttu ja miten tuhot ovat vaikuttaneet puumarkkinoihin.

Keski-Eurooppaa ovat viime vuosina kiusanneet mittavat kirjanpainajatuhot. Myös Etelä-Ruotsissa kirjanpainaja on lisääntynyt. Suomessa tuhot ovat toistaiseksi olleet paikallisia ja johtuneet lähinnä korjaamattomista tuulituhoista.

Lämpimien kesien ennakoidaan lisääntyvän tulevaisuudessa. Lämmin kesä sekä nopeuttaa kirjanpainajien kehitystä että aiheuttaa kuivuutta, joka heikentää kuusien vastustuskykyä kirjanpainajaa vastaan. Lisäksi kasvukauden pidentyessä kirjanpainajan toinen sukupolvi ehtii aikuistua ennen talvea, mikä mahdollistaa kannan nopean kasvun.

Selvitystyön valmistuttua se on käytettävissä osana kansallista metsätuhoihin varautumista.

Metsänhoito Metsänhoito