Kemeramuutos lausuntokierrokselle, nuoren metsän hoitoon lisätukea

Nuoren metsän hoidon tuki nousee 20 euroa hehtaarilta. Kemeratuen kokonaismäärä ei nouse.

Ministerityöryhmän eilen esittelemä kemeratuen korotus etenee. Maa- ja metsätalousministeriö esittää muutoksia nuoren metsän hoidon tukiehtoihin ja tukitasoon. Muutosten tavoitteena on lisätä hoitotöiden yhteydessä kerättävän pienpuun määrää korvaamaa tähän asti Venäjältä tuotua energiahaketta.

Nuoren metsän hoitotukea esitetään korotettavaksi 20 eurolla hehtaaria kohden, jos hoidon yhteydessä kerätään pienpuuta. Tuen määrä olisi muutoksen jälkeen 450 euroa hehtaarilta.

Hoitotyön yhteydessä vaadittavaa puuston poistuman määrä laskee pohjoisessa Suomessa tuhannesta rungosta 800 runkoon ja muualla Suomessa 1 500 rungosta tuhanteen runkoon hehtaarilla.

Poistettavien puiden kantoläpimittavaatimusta esitetään lisäksi muutettavaksi kahdesta senttimetristä kolmeen senttimetriin. Muuten tukiehdot säilyisivät ennallaan.

Muutokset merkitsevät nuoren metsän hoidon tukiehtojen ja tukitason palautumista alkuperäiselle, vuoden 2015 tasolle. Tavoitteita edistetään lisäksi Metsäkeskuksen toteuttamalla aktivointikampanjalla.

Kemeratuen kokonaismäärä ei nouse, vaan korotuksen uskotaan mahtuvan nykyisen kemeratuen pitteisiin. Kemeran muutosesitykset ovat lausunnolla 29. huhtikuuta asti.

Metsänhoito Metsänhoito