Kemeramuutos kirittää taimikon harvennuksia

Taimikon harvennukseen voi nyt hakea tukea jo seitsemän vuotta tuetun varhaishoidon jälkeen.

Taimikon harvennukseen voi nykyisen kemeralain mukaan hakea tukea siinä vaiheessa, kun tuetusta varhaishoidosta on kulunut vähintään seitsemän vuotta. Ensimmäiset seitsemän vuoden välillä tukea saavat kohteet voivat tulla työn alle vuonna 2022. (Kuvaaja: Sami Karppinen)
Taimikon harvennukseen voi nykyisen kemeralain mukaan hakea tukea siinä vaiheessa, kun tuetusta varhaishoidosta on kulunut vähintään seitsemän vuotta. Ensimmäiset seitsemän vuoden välillä tukea saavat kohteet voivat tulla työn alle vuonna 2022. (Kuvaaja: Sami Karppinen)

Vuonna 2015 voimaan astuneessa nykyisessä kestävän metsätalouden rahoituslaissa ryhdyttiin tukemaan taimikon varhaishoitoa. Samalla astui voimaan säännös, jonka mukaan kemeratukea voi hakea samalle kuviolle uudestaan seitsemän vuoden kuluttua siitä, kun kyseiselle kuviolle on saatu taimikon varhaishoidon tukea.

Vanhassa kemeralaissa edellisestä tuetusta nuoren metsän hoitotoimenpiteestä piti olla kulunut vähintään kymmenen vuotta. Taimikon varhaishoito ja taimikon harvennus kuuluvat kemeralaissa työlajina nuoren metsän hoitoon.

Syksyn urakka ensi kesälle?

Käytännössä seitsemän vuoden aikaväli tarkoittaa, että jos taimikossa on tehty kemeravaroin tuettu varhaishoito vuonna 2015, voi taimikon harvennukseen hakea nuoren metsän hoidon kemeratukea ehtojen täyttyessä jälleen vuonna 2022.

Seitsemän vuoden aikaraja alkaa tuen loppuun maksamisesta.

Taimikonhoitotöitä suunnittelevan metsänomistajan voi siis taloudellisessa mielessä olla järkevää lykätä tämän syksyn taimikon harvennusta ensi vuoden puolelle.

Taimikon harvennukseen voi saada tukea nykyisen kemeralain mukaan 230 euroa hehtaarille.

Vuonna 2015 Suomessa tehtiin kemeravaroin tuettua taimikoiden varhaishoitoa 13 635 hehtaaria, mutta jo vuonna 2016 määrä nousi 42 074 hehtaariin.

Harvalla metsänomistajalla on tarkasti muistissa, minä vuonna millekin kuviolle on kemeratukia saatu. Asian voi helposti käydä tarkistamassa Metsäkeskuksen verkkosivuilta kaikille avoimesta karttapalvelusta, josta löytyvät tehdyt kemerapäätökset.

Metsänhoito Metsänhoito