Kemeramuutokselta ei odoteta suuria, hoitotöitä lisää joitakin tuhansia hehtaareita

Suurempaa tukijärjestelmän muutosta ei tässä vaiheessa haluttu tehdä, maa- ja metsätalousministeriöstä kerrotaan.

Hallituksen viime viikolla päättämällä kemerajärjestelmän muutoksilla ei ennakoida olevan kovin suuria vaikutuksia. Maa- ja metsätalousministeriö on arvioinut, että nuoren metsän hoito lisääntyisi tuen noston seurauksena joitakin tuhansia hehtaareita, ehkä jopa 10 000 hehtaaria.

Nuoren metsän hoidon tukea nostettiin 450 euroon hehtaarilta, kun hoidon yhteydessä kohteelta kerätään pienpuuta. Tuki nousi siis 20 euroa hehtaarilta.

”Kovin suurta muutosta työmäärissä ei odoteta. Tässä yhteydessä ei haluttu tehdä tukijärjestelmään suurempia muutoksia, sillä ne olisi pitänyt notifioida EU:lle. Se olisi vienyt sen verran aikaa, että järjestelmä ei olisi ehtinyt pitkään olla voimassa”, metsäneuvos Niina Riissanen maa- ja metsätalousministeriöstä kertoo.

Toisaalta haluttiin kuitenkin lisätä hyvää metsänhoitoa.

”Tässä kannustetaan nuoren metsän hoitoon ja pienpuun korjuuseen.”

Näillä näkymin nykyisen kemeran voimassaolo päättyy ensi kesään mennessä, jolloin uuden metka-tukijärjestelmän on tarkoitus tulla voimaan. Uuden tukijärjestelmän valmistelu on loppusuoralle ja se on tarkoitus lähettää lausunnoille kesään mennessä. Eduskuntaan esitys viedään syksyllä.

Tukieurot riittänevät

Viime viikolla tehdyssä kemeramuutoksessa puuston poistuman määrävaatimuksia laskettiin. Tämän toivotaan tuovan uusia kohteita töiden piiriin. Lisäksi nostettiin poistettavien puiden kantoläpimittavaatimusta.

”Läpimittavaatimuksen nostolla ei suurempaa vaikutusta pitäisi olla. Tarkoitus on, että pienempien risujen tarpeetonta raivausta ei tehdä”, Riissanen kertoo

Muutosten on arvioitu lisäävän kemeran käyttöä tänä vuonna ehkä muutamalla miljoonalla eurolla. Tukieurot näyttävät näillä näkymin riittävän, sillä alkuvuonna on käytetty noin neljännes vähemmän kemeratukea kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

Kemeratuella tehtiin viime vuonna nuorten metsien hoitoa lähes 130 000 hehtaarin alalla, josta pienpuuta kerättiin 34 000 hehtaarilta. Pienpuun korjuuseen on tälle vuodelle varattu tukea 19 miljoonaa euroa. Viime vuonna tuen käyttö oli 14,6 miljoonaa euroa.

Lisää aiheesta: Hallitus päätti kemeramuutoksista, nuoren metsän hoitoon parin kympin korotus

Lisää aiheesta: Kemeramuutos on ”hyvä juttu metsänomistajille”

Metsänhoito Metsänhoito