Kaukokartoitus kertoo, minne kannattaa mennä marjaan

Potentiaaliset marjapaikat on mahdollista selvittää laserkeilauksen ja metsien inventoinnin avulla.

Yhdistämällä valtakunnallista lentolaserkeilausaineistoa ja metsien inventoinnissa kerättyjä marja-aineistoja voidaan laatia pienipiirteisiä marjasatoennusteita koko maan alueelle. Ennusteet osoittavat potentiaalisten marjankeruupaikkojen sijainnin, mutta eivät ennusta marjasatoa tarkasti.

Ruotsin maataloustieteen yliopiston, Itä-Suomen yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen yhteistyötutkimuksessa laaditut mallit ovat maailman ensimmäiset, joissa marjasatoja ennustetaan suoraan lentolaserkeilausaineiston avulla. Laserkeilausaineisto kuvastaa vallitsevan puuston rakennetta, mikä puolestaan mahdollistaa marjalajien esiintymisen ja marjasatojen runsauden.

Tutkimuksessa selvitettiin mustikan ja puolukan marjasatojen ennustamista Ruotsissa. Ruotsin valtakunnan metsien inventoinnissa on kerätty tietoa marjasadoista 2000-luvulta lähtien. Vastaavasti maassa tehtiin koko maan kattava lentolaserkeilaus vuoden 2010 tietämillä.

Tutkimuksessa laadittujen mallien avulla voidaan paitsi laatia karttoja potentiaalisten marjapaikkojen sijainnista myös tukea monitavoitteista metsäsuunnittelua.

Tutkimus on julkaistu kansainvälisessä Forest Ecology and Management -sarjassa.

Luonto Luonto

Kuvat