Kartellisovinto ei kiinnostanut metsänomistajia

Satakunnan Kansa: Alle 30 tarttui syyskuun lopussa rauenneeseen tarjoukseen, joten oikeusjutussa on mukana vielä yli 500 metsänomistajaa.

Vain harva metsänomistaja hyväksyi UPM:n, Stora Enson ja Metsä Groupin sovintotarjouksen ja luopui kartellikanteista, kertoo Satakunnan Kansa. Alle 30 tarttui syyskuun lopussa rauenneeseen tarjoukseen, joten oikeusjutussa on mukana vielä yli 500 metsänomistajaa.

Metsäyhtiöiden tarjouksen mukaan kanteesta luopuvien metsänomistajien oikeudenkäyntikulut olisivat alemmat kuin muuten. Metsänomistajien Suuri Savotta -ryhmä piti tarjouskirjettä kiristyksenä ja teki siitä esitutkintapyynnön. Pyyntö on käsiteltävänä Helsingin poliisin talousrikosyksikössä.

Helsingin käräjäoikeus käsittelee kartellikanteen nostaneiden metsänomistajien vaatimuksia vahingonkorvauksista ensi keväänä.

Korkein oikeus palautti alkuvuodesta korvausvaatimukset käräjäoikeuteen. Ensimmäinen valmisteleva istunto oli viikko sitten, ja pääkäsittely alkaa maaliskuussa.

METSÄLEHTI

Metsänomistus Metsänomistus

Keskustelut