Karhusaalis nousi 388 eläimeen, Pohjois-Karjalassa kaadettiin ennätykselliset 198 karhua

Lupia suunnattiin itäisen Suomen karhuntihentymäalueille.

Lokakuussa päättyneellä karhunmetsästyskaudella tuli saalista yhteensä 388 karhua. Määrä kasvoi edellisvuodesta 46 eläimellä. Maa- ja metsätalousministeriön asettamasta enimmäiskiintiöstä jäätiin liki 70 karhua.

Poronhoitoalueen ulkopuolella karhua metsästetään kannanhoidollisilla poikkeusluvilla, joita Suomen riistakeskus myönsi tänä vuonna 356 karhun kaatamiseen. Niistä käytettiin 327. Lupia suunnattiin voimakkaasti itäisen Suomen karhutihentymäalueille. Eniten lupia oli Pohjois-Karjalassa, jossa kaadettiin ennätykselliset 198 karhua. Toiseksi eniten karhuja metsästettin Etelä-Savossa, 35 kappaletta.

Poronhoitoalueella kaadettiin yhteensä 61 karhua, näistä 54 itäisellä osalla ja 7 läntisellä. Kiintiö oli 90 karhulle. Viime vuodesta kaatomäärä laski 10 eläimellä.

Luonnonvarakeskuksen mukaan karhukanta jatkoi kasvuaan edellisvuodesta. Kanta on säilynyt erityisen vahvana Pohjois-Karjalassa, ja kanta on kasvanut etenkin Etelä-Savossa, Kainuussa ja Kaakkois-Suomessa. Ennen metsästyskautta Suomessa oli arvion mukaan noin 2 200 yli vuoden ikäistä karhua ja noin 500 pentua.

Luonto Luonto

Kuvat