Karhunkaatolupien määrä lähes puolitettiin, kantaa suojellaan

Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan Suomessa on ennen metsästyskautta 1740–1925 karhua.

Suomen riistakeskus on myöntänyt 106 poikkeuslupaa karhun kannanhoidolliseen metsästykseen. Määrä on 91 lupaa viime vuotta vähemmän.

Maa- ja metsätalousministeriön asettama kokonaiskiintiö tulevalle metsästyskaudelle on 180 karhua. Lupamäärää on kuitenkin rajattu kanta-arvion ja kestävän käytön periaatteen perusteella. Lupia ei ole myönnetty alueille, joilla Luonnonvarakeskuksen aineistojen mukaan kanta ei ole riittävän runsas.

Riistakeskus on kohdentanut poikkeusluvat painottumaan vahvimman karhukannan alueille, jotka sijaitsevat pääsääntöisesti maan itäosassa.

Luonnonvarakeskuksen kanta-arvion mukaan metsissämme liikkuu arvion mukaan ennen metsästyskautta 1740–1925 karhua. Viime metsästyskauden kokonaissaalis oli 135 karhua, joista 61 kaadettiin poronhoitoalueelta.

Karhun metsästyskausi alkaa 20. elokuuta.

Luonto Luonto

Kuvat