Kansainvälinen tutkimus: Suosikaa sekametsiä

Sekametsät ovat tehokas ja taloudellinen tapa ylläpitää luonnon monimuotoisuutta.

Laaja kansainvälinen tutkimus kannustaa suosimaan sekametsiä metsien hoidossa. Sen mukaan sekametsät ovat tehokas ja taloudellinen tapa ylläpitää luonnon monimuotoisuutta.

Maailmanlaajuinen tutkijaverkosto analysoi yli 777 000:lta eri puolilla maailmaa sijaitsevalta metsikkökoealalta yli 30 miljoonan puun ja 8 737 puulajin aineiston. Tulosten mukaan puulajien runsaus lisää metsien biomassatuotosta – ja suhteellisesti suurin vaikutus on pohjoisissa havumetsissä.

Tulosten mukaan puulajien häviäminen paitsi vähentää luonnon monimuotoisuutta sekä biomassan tuotosta ja hiilen sitoutumista metsäekosysteemeihin.

Tutkimuksen tulokset julkaistiin Science-tiedelehdessä. Suomesta mukana oli Luonnonvarakeskuksen tutkijoita.

METSÄLEHTI

Metsänhoito Metsänhoito