Kannattaako metsävaratietoon investoida?

Yhteisselvitys vastaa kysymykseen, millaisia hyötyjä metsävaratiedot tuottavat, kenelle ja kuinka paljon.

Metsävaratietoa tuotetaan suurella rahalla, ja yhä useampi haluaisi hyödyntää sitä. Mutta onko kyseessä kannattava investointi, siitä otetaan pian selvää.

Luonnonvarakeskus, Itä-Suomen yliopisto ja Helsingin yliopisto ryhtyvät yhteistyössä Metsätehon ja Metsäkeskuksen kanssa selvittämään, millaisia hyötyjä metsävaratiedot tuottavat, kenelle ja kuinka paljon.

Tekeillä olevan lakiuudistuksen tarkoitus on avata Metsäkeskuksen Metsään.fi-järjestelmän tiedot nykyistä paremmin hyödynnettäväksi myös muille kuin metsänomistajalle. Metsäteollisuus arvioi, että avautuvan tiedon hyödyt voivat olla vuosittain jopa 100 miljoonaa euroa.

”Tämä tarkoittaisi, että metsävaratieto on erittäin kannattava investointi, koska inventointien vuosittaiset kustannukset ovat vajaa 20 miljoonaa euroa”, sanoo tutkimusprofessori Annika Kangas Luonnonvarakeskuksesta.

Tuorein satelliittikuviin perustuva metsävarakartta on julkaistu vuonna 2015 ja seuraava tullee saataville ensi keväänä. Laserkeilaukseen perustuva inventointi alkoi piloteilla vuonna 2008, ja koko maa saadaan keilattua arviolta vuonna 2020.

Nyt alkava hyötyjen ja kustannusten tarkastelu auttaa tekemään päätöksiä esimerkiksi siitä, kuinka usein metsävarat kannattaa laserkeilata tai kannattaako tiheämmin tehtävää ilmakuvausta yhdistää harvemmin tehtävään laserkeilaukseen.

”Näin voidaan varmistaa, että investoinnit metsävaratietoihin kohdistetaan oikeisiin tietoihin ja riittävään ajantasaisuuteen. Näin voidaan välttää sekä investoinnit ylilaatuun että käyttökelvottomaan tietoon. Kumpikin on rahan tuhlausta”, Kangas sanoo.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito