Joutoalueiden metsitystuki päättyy – viime hetket hakea tukea

Metsäkeskuksen tarkastusten mukaan metsitystuen velvoitteista on huolehdittu melko hyvin.

Maanomistajilla on mahdollisuus hakea metsitystukea vielä hetken aikaa Suomen metsäkeskuksesta. Metsitystuen haku päättyy vuoden lopussa, eikä uutta vastaavaa tukea ole toistaiseksi tulossa.

Tuella on metsitetty jo noin 3 200 hehtaaria joutoalueita, kuten entisiä peltoja tai turvetuotantoalueita. Metsitykseen on käytettävissä vielä 3,4 miljoonaa euroa vuoden 2023 loppuun mennessä saapuneisiin hakemuksiin. Tuolla euromäärällä olisi mahdollista tukea vielä noin 1 400 hehtaarin metsitystä.

Joutoalueiden metsitystuki on kiinnostanut maanomistajia. Tukea on haettu kolmen vuoden aikana noin 11 000 hehtaarille ja hakemuksia maanomistajilta on tullut yhteensä 2 800.

Metsäkeskus on myöntänyt tuen noin puolelle siitä pinta-alasta, mitä maanomistajat ovat hakeneet, eli noin 5 600 hehtaarille. Eniten tukea on haettu entisten turvetuotantoalueiden metsitykseen, toiseksi eniten kivennäismaapeltojen ja kolmanneksi eniten turvemaapeltojen metsitykseen.

Maakunnista eniten metsitystukea on haettu Pohjois-Pohjanmaalle ja seuraavaksi eniten Etelä-Pohjanmaalle, Pohjois-Savoon ja Keski-Suomeen. Etelä-Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa tukea on haettu eniten turvetuotannosta poistuneiden alueiden ja Pohjois-Savossa puolestaan maatalouskäytöstä poistuneiden peltojen metsitykseen.

Metsäkeskus tarkasti tänä syksynä, kuinka hyvin ensimmäisten tuella metsitettyjen alueiden jälkihoidosta oli huolehdittu.

”Tarkastusten mukaan velvoitteista oli huolehdittu varsin hyvin. Jonkin verran havaittiin puutteita heinäntorjunnassa ja vesakonraivauksessa, mutta hoitopalkkio oli mahdollista maksaa korjausten jälkeen”, kertoo rahoitus- ja tarkastuspäällikkö Jussi Pirkonen Suomen metsäkeskuksesta.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito