Järjestöt peräävät muutoksia maankäyttö- ja rakennuslain uudistukseen

Sääntely on lakiuudistuksen myötä lisääntymässä ja monimutkaistumassa, elinkeinoelämän järjestön yhteisessä kannanotossa todetaan.

Elinkeinoelämän järjestöt ovat tyytymättömiä loppusuoralle ehtineeseen maankäyttö- ja rakennuslain uudistukseen. Kun tavoitteena oli alun perin sujuvoittaa kaavoitusta ja luvitusta, on nyt järjestön mukaan käymässä päinvastoin: sääntely on lisääntymässä ja monimutkaistumassa.

Järjestöt peräävätkin muutoksia valmisteilla olevaan esitykseen. Järjestön mukaan kaavoitusta ei tule monimutkaistaa, ja esimerkiksi ely-keskusten valvonnon tulee jatkossakin kohdistua vain valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittäviin asioihin.

Kaavoitusta ja luvitusta on myös nopeutettava. Lakiin tarvitaan viranomaisille velvoite ilmoittaa arvio kaavamenettelyn kestosta. Lupaprosessien määräajasta tulee säätää laissa.

Lisäksi vaaditaan, että maankäyttömaksujen on oltava ennakoitavia ja kohtuullisia. Ehdotettu sopimusjärjestelmä ei anna maanomistajalle keinoja arvioida hankkeen kannattavuutta ennen hankkeeseen ryhtymistä.

Jos näitä muutoksia ei tehdä, yritysten on vaikea investoida, kasvaa, tarjota työtä ja virkeyttä kuntiin, kannanotossa todetaan.

Kannanoton takana ovat muun muassa MTK, Energiateollisuus, Elinkeinoelämän keskusliitto ja Rakennusliitto.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus