Iso luontohanke käyntiin vuoden alussa, tavoitteena luontokadon torjuminen

Priodiversity Life -hanke kestää kahdeksan vuotta.

Ensi vuoden alussa Suomessa käynnistyy mittava luontohanke. Pääosin EU-rahoitteisessa Priodiversity Life -hankkeessa torjutaan luontokatoa, kootaan parhaita käytäntöjä ja etsitään uusia rahoitusmuotoja luonnon turvaamiseen. Kahdeksan vuotta kestävän hankkeen budjetti on 50 miljoonaa euroa.

Hankkeen toimintatapoja ovat esimerkiksi maakunnalliset monimuotoisuusohjelmat ja ennallistaminen. Ennallistamisessa ja luonnonhoidossa tavoitellaan suuria, monimuotoisuudeltaan arvokkaita keskittymiä. Kunnostus- ja hoitotoimia keskitetään, jotta ne olisivat luonnon monimuotoisuuden ja kustannusten kannalta mahdollisimman vaikuttavia.

Maanomistajille kaikki hankkeen toimintaan osallistuminen on vapaaehtoista. Hankkeen ennallistamis- ja luonnonhoitotoimet ovat osa Helmi-elinympäristöohjelmaa.

Mukana on laaja joukko toimijoita: Metsähallitus, valtioneuvoston kanslia, ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, valtiovarainministeriö, ely-keskukset (Kaakkois-Suomi, Lappi, Pirkanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Pohjois-Savo, Varsinais-Suomi), Suomen ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus, Luonnontieteellinen keskusmuseo, Suomen metsäkeskus, Ruokavirasto, Suomen luonnonsuojeluliitto ja WWF Suomi.

Metsänhoito Metsänhoito