Hyvä metsänhoito tarpeen muuttuvaan ilmastoon varauduttaessa

Luken mukaan sopeutumisen kannalta olennaista on myös korjuuedellytyksistä huolehtiminen sekä kansainvälisen taimikaupan lopettaminen.

Metsänhoito-ohjeiden noudattaminen on avainasemassa ilmastonmuutokseen sopeuduttaessa, Luonnonvarakeskuksen (Luke) juuri julkaisemassa raportissa todetaan. Luken mukaan metsänhoito-ohjeita seuraamalla voidaan hillitä sään ääri-ilmiöistä aiheutuvia riskejä sekä tauti- että hyönteistuhoja.

”Kun puusto on tervettä, se kestää paremmin tuhoja”, tutkija Risto Sievänen Lukesta totesi raportin julkaisutilaisuudessa torstaina.

Metsiä uudistettaessa tulee suosio kotimaisia puulajeja ja sekametsiä. Metsiä pitää voida uudistaa myös lehtipuille, mikä on otettava hirvikantojen säätelyssä huomioon. Lisääntyvien tuulituhojen takia on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota hakkuiden ajoitukseen ja rajaukseen.

Ilmastonmuutoksen sopeutumisessa auttaa myös puun korjuun edellytyksistä huolehtiminen. Routakauden lyhentyessä ja märkien kausien lisääntyessä tulee tieverkko kunnostaa ympärivuoden ajettavaksi. Korjuukalustoa pitää kehittää pehmeillä mailla toimivaksi.

Suosi kotimaisia taimia

Lisäksi on lopetettava kansainvälinen taimikauppa, joka aiheuttaa huomattavan riskin metsien terveydelle vierastautien ja -tuholaisten takia. Taimikaupassa ongelmana ovat etenkin koristekasvit, joista lähes kaikki tulevat ulkomailta, lähinnä Hollannista ja Espanjasta mutta jonkin verran myös Aasiasta.

”Vierastautien saapuminen kasvaa eksponentiaalisesti, tällä hetkellä tulee yksi tauti vuodessa”, tutkija Michael Müller kertoi.

Metsäpuiden taimien osalla riski on pienempi, mutta pulmana ovat taimitarhat. Niillä voidaan kasvattaa metsäpuiden lisäksi muitakin kasveja, joista tauteja pääsee siirtymään, Müller korosti.

Poliittisesti kansainvälisen taimikaupan lopettaminen voi kuitenkin olla vaikeaa, Müller arvioi. Luken oppaan mukaan metsänomistajia tulisi kannustaa käyttämään vain Suomessa tuotettuja taimia.

Luken Sopeutumisen tila 2017 –raportti on maa- ja metsätalousministeriön tilaama. Metsätalouden ohella siinä on suosituksia sopeutumistoimiksi myös muun muassa maatalouteen sekä riistatalouteen. Loppuvuoden aikana ministeriössä pohditaan, millaisiin jatkotoimiin raportti antaa aihetta.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito