Hallitus päätti kemeramuutoksista, nuoren metsän hoitoon parin kympin korotus

Myös vaatimuksia poistettavan puuston määrästä laskettiin.

Kemeran nuoren metsän hoidon tuki muuttuu. Mikäli hoidon yhteydessä kerätään pienpuuta, nousee tuki 450 euroon hehtaarilta eli 20 eurolla. Korkeamman tuen saa, jos tukihakemus on jätetty Metsäkeskukseen ensi kesäkuun alun (1.6.2022) jälkeen.

Muutoksen tavoitteena on kannustaa metsänomistajia nuorten metsien hoitoon ja pienpuun keruuseen.

”Tukitason nosto ja ehtojen keventäminen on tarpeellinen toimi metsiemme hoidon ja puun pitkäjänteisen saatavuuden edistämiseksi”, sanoo maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen.

Muutoksia tulee myös vaatimuksiin poistettavan puun määrästä ja kantoläpimitoista. Pohjoisessa Suomessa poistettavan puuston määrävaatimus laskee 1 000 rungosta 800 runkoon ja muualla Suomessa 1 500 rungosta 1 000 runkoon hehtaaria kohden. Poistettavien puiden kantoläpimittavaatimus nousee kahdesta senttimetristä kolmeen senttimetriin. Muuten tukiehdot säilyvät ennallaan.

Muutokset merkitsevät nuoren metsän hoidon tukitason ja tukiehtojen palautumista kemeratukijärjestelmän alkuperäiselle, vuoden 2015 säännösten mukaiselle tasolle.

Metsänhoito Metsänhoito