Hallitus kutistaa metsärahoja, metsätalouden tukiin 10 miljoonan euron leikkaus

Kemera/metka-potin lisäksi myös luonnonhoidon rahoitus pienenee ensi vuonna.

Valtion tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen pienenee ensi vuonna. Hallituksen budjettiesityksen mukaan rahaa kemera- ja metkatöiden rahoitukseen olisi luvassa noin 38 miljoonaa euroa. Se on vajaat 10 miljoonaa euroa vähemmän kuin tälle vuodelle on budjetoitu.

Hallituksen esitys ensi vuoden budjetiksi julkistettiin tänään (9. lokakuuta).

Myös tuki metsäluonnonhoitoon vähenee. Tukea on luvassa 11 miljoonaa euroa, mikä on runsaat 6 miljoonaa euroa vähemmän kuin tälle vuodelle on varattu. Leikkauksia tulee Helmi- ja Metso-ohjelmien toteutukseen, tosin osa Metson leikatuista rahoista siirretään metka-rahoihin.

Myös Suomen metsäkeskuksen rahoituksesta leikataan. Metsäkeskuksen toimintaan on budjetoitu 43 miljoonaa euroa, mikä on 3 miljoonaa euroa vähemmän kuin tälle vuodelle on kaikkiaan varattu. Lasku selittyy paljolti kertaluontoisten Helmi- ja Metso-rahojen lisäyksen sekä yksityisteiden tiestön ja siltojen parantamisen kertaluonteisen lisäyksen poistolla. Samalla Metsäkeskuksen suoritetavoitteita kiristetään, esimerkiksi metsävaratiedon keruu tavoite nousee 2,5 miljoonaan hehtaariin.

Hirvivahinkojen korvausrahojakin leikataan. Korvauksiin on ensi vuodelle varattu 3,6 miljoonaa euroa, mikä on 1,2 miljoonaa euroa vähemmän kuin tälle vuodelle on budjetoitu. Lasku selittyy pyyntilupamaksujen alenemisella.

Kaikkiaan maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalle ehdotetaan määrärahoja yhteensä 2,65 miljardia euroa. Siinä on vähennystä 16,2 miljoonaa euroa verrattuna vuoden 2023 varsinaiseen talousarvioon.

Metsänhoito Metsänhoito