Hakkuissa reipas pudotus lokakuussa, yksityismetsissä korjuu väheni lähes viidenneksellä

Korjuussa työskentelevien määrä laski 5 200 henkilöön.

Puuta hakattiin metsäteollisuuden käyttöön lokakuussa yhteensä 5,4 miljoonaa kuutiota, Luonnonvarakeskuksesta kerrotaan. Määrä kutistui vuoden takaisesta 13 prosenttia. Kuitupuuta korjattiin 2,7 miljoonaa kuutiota, tukkia saman verran.

Yksityismetsistä puuta saatiin 4,2 miljoonaa kuutiota, mikä on 18 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Valtion ja metsäteollisuuden omien metsien puun korjuumäärä laski 10 prosenttia 1,2 miljoonaan kuutioon.

Energiapuuta korjattiin 439 000 kuutiometriä, mikä on 130 000 kuutiota vähemmän kuin vuotta aiemmin. Määrästä oli karsittua rankaa ja kokopuuta 56 prosenttia.

Töissä korjuussa oli lokakuussa yhteensä 5 200 henkilöä, mikä on 300 henkilöä enemmän kuin syyskuussa mutta 800 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Hakkuukoneita oli työmailla töissä 1 860 kappaletta, mikä on 400 konetta vähemmän kuin vuotta aiemmin. Myös ajokoneiden määrä laski noin 400:lla, niitä oli lokakuussa työmailla 1 860 kappaletta.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa

Kuvat