Green Carbon yhtiöittää hiilipalvelut, toivoo metsänomistajilta maksulykkäystä

Yhtiö on pyytänyt maanomistajamaksuille kolmen kuukauden jatkoaikaa. Haluttomat ovat kuitenkin saaneet rahansa.

Parisataa Green Carbon Finlandin metsänomistaja-asiakasta on äskettäin saanut yhtiöltä viestin, jossa pyydetään kolmen kuukauden lykkäystä joulukuun maanomistajamaksuihin. Vapaaehtoisia hiilikompensaatiopalveluja tarjoava yhtiö perustelee pyyntöä sillä, että se on irrottamassa hiilinieluyksiköiden tuotannon ja myynnin omaksi yhtiökseen ensi vuoden alusta.

Green Carbonin viestistä kertoi ensin Maaseudun Tulevaisuus.

Hiiliplus-nimellä kulkevaan hiilinieluhankkeeseen mukaan lähteneille metsänomistajille maksetaan korvausta siitä, että he sitoutuvat lannoittamaan metsänsä niiden kasvun edistämiseksi sekä sen jälkeen luopumaan hakkuista määräajaksi. Näin syntyviä hiilinieluyksiköitä sitten kaupataan yrityksille, jotka haluavat hyvittää tuottamiaan päästöjä.

Viestin mukaan Green Carbon haluaisi siirtää  joulukuussa erääntyvät maksut uuden yhtiön omaisuudeksi, jolloin se välttyisi yhtiöiden väliseltä kaupankäynniltä. Kyseessä olisi siis yhtiöittämisen teknisen toteuttamisen helpottaminen.

Maksulykkäyspyyntö on herättänyt metsänomistaja-asiakkaissa hämmennystä. Green Carbon Finlandin toimitusjohtaja Matti Toivonen myöntää, että viestintä ei ole ollut onnistunutta. Viestistä jäi pois esimerkiksi tieto 12 prosentin viivästyskorosta.

”Se oli varmasti turhan kiireellä ja yksioikoisesti toteutettu. Olemme kyllä saaneet siitä kuulla ”, Toivonen toteaa.

Uuden yhtiön perustamisen taustalla on Toivosen mukaan tarve erottaa toisistaan hiilensidonta ja hyvässä kasvussa olevat, yrityksille suunnatut hiilijalanjäljen laskenta sekä ohjelmistopalvelut.

Green Carbon on uuden yhtiön enemmistöomistaja, mutta mukaan on tulossa muitakin, vielä nimeämättömiä tahoja, joilla on hiilensidontaan liittyvää toimintaa.

Kassa ei ole tyhjä

Toivonen torjuu huhut siitä, että maksujen lykkäyksen syynä oli rahojen loppuminen, vaikka ”eihän tämä hiilimarkkina ole millään tavalla räjähtänyt kasvuun”.

”Kassa on vielä siinä kunnossa, että olemme maksaneet korvaukset niille, jotka eivät ole suostuneet maksun siirtoon.”

Esimerkiksi metsänhoitoyhdistysten kautta sopimuksen tehneille metsänomistajille maksut on pyydettäessä tilitetty sovitusti joulukuussa.

Toivosen mukaan Green Carbon on ainoa hiilikompensaatioita tarjoava yritys, joka maksaa hiilensidonnasta metsänomistajille etukäteen jo ennen kuin hiiliyksikölle on tiedossa ostaja.

”Hiiliyksiköiden kauppa on käynyt suunnilleen viimevuotiseen tahtiin. Onneksi meillä on yhä kymmeniä yrityksiä, jotka näkevät ilmastovastuun merkittävänä osana toimintaansa”, hän sanoo.

 

Metsänomistus Metsänomistus

Keskustelut