Finsilva suojeli 60 hehtaaria Juvalla, alue liitettiin Metso-ohjelmaan

Kannusvuorella sijaitseva alueella on runsaasti erilaista puustoa.

Suomen suurimpiin metsänomistajiin kuuluva Finsilva on perustanut 60 hehtaarin suojelualueen Juvalla. Saimaan Kannusvuorella sijaitseva alue on liitetty Metso-ohjelmaan.

Kohde on luontoarvoiltaan monipuolinen. Siellä on runsaasti erilaista puustoa, kuten vanhaa ja luonnontilaista sekametsää. Alueella sijaitsevat myös valtakunnallisesti arvokkaat kallioalueet.

”Alueella esiintyy paikoitellen eri-ikäistä lahopuuta eli lahopuujatkumoa, mikä on hyvä asia luonnon monimuotoisuuden kannalta”, kertoo Etelä-Savon ely-keskuksen luonnonsuojeluasiantuntija Markku Heikkinen.

Finsilvalla on metsää 130 000 hehtaaria. Niistä yli viisi prosenttia on suojelukohteita ja toiset viisi erityiskäsittelykohteita, joissa metsää käsitellään esimerkiksi jatkuvan kasvatuksen keinoin

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Kuvat