Finsilva suojeli 60 hehtaaria Juvalla, alue liitettiin Metso-ohjelmaan

Kannusvuorella sijaitseva alueella on runsaasti erilaista puustoa.

Suomen suurimpiin metsänomistajiin kuuluva Finsilva on perustanut 60 hehtaarin suojelualueen Juvalla. Saimaan Kannusvuorella sijaitseva alue on liitetty Metso-ohjelmaan.

Kohde on luontoarvoiltaan monipuolinen. Siellä on runsaasti erilaista puustoa, kuten vanhaa ja luonnontilaista sekametsää. Alueella sijaitsevat myös valtakunnallisesti arvokkaat kallioalueet.

”Alueella esiintyy paikoitellen eri-ikäistä lahopuuta eli lahopuujatkumoa, mikä on hyvä asia luonnon monimuotoisuuden kannalta”, kertoo Etelä-Savon ely-keskuksen luonnonsuojeluasiantuntija Markku Heikkinen.

Finsilvalla on metsää 130 000 hehtaaria. Niistä yli viisi prosenttia on suojelukohteita ja toiset viisi erityiskäsittelykohteita, joissa metsää käsitellään esimerkiksi jatkuvan kasvatuksen keinoin

Luonto Luonto

Kuvat