Finnpulp vaatii KHO:ta perumaan ympäristöluvan hylkäyksen

Yhtiön mukaan päätös perustui menettelyvirheeseen ja väärään lain tulkintaan.

Kuopioon biotuotetehdashanketta suunnitteleva Finnpulp Oy on jättänyt purkuhakemuksen Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Finnpulp vaatii tehdashankkeen ympäristölupaa koskevan kielteisen päätöksen purkua ja ympäristöluvan välitöntä antamista tai vähintään asian uudelleen käsittelyä.

Korkein hallinto-oikeus perusteli päätöstään muun ohessa Kallaveden ekologisella tilalla.

Yhtiön näkemyksen mukaan KHO:n tekemä hylkäävä päätös Vaasan hallinto-oikeuden vahvistamasta ympäristöluvasta perustui katselmusta ja asian selvittämistä koskevaan menettelyvirheeseen sekä ympäristönsuojelulain virheelliseen tulkintaan.

Suunniteltu biotuotetehdas tuottaisi havusellua 1,2 miljoonaa tonnia vuodessa. Hankkeen kustannusarvio on 1,6 miljardia euroa.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa