Finnpulp vaatii KHO:ta perumaan ympäristöluvan hylkäyksen

Yhtiön mukaan päätös perustui menettelyvirheeseen ja väärään lain tulkintaan.

Kuopioon biotuotetehdashanketta suunnitteleva Finnpulp Oy on jättänyt purkuhakemuksen Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Finnpulp vaatii tehdashankkeen ympäristölupaa koskevan kielteisen päätöksen purkua ja ympäristöluvan välitöntä antamista tai vähintään asian uudelleen käsittelyä.

Korkein hallinto-oikeus perusteli päätöstään muun ohessa Kallaveden ekologisella tilalla.

Yhtiön näkemyksen mukaan KHO:n tekemä hylkäävä päätös Vaasan hallinto-oikeuden vahvistamasta ympäristöluvasta perustui katselmusta ja asian selvittämistä koskevaan menettelyvirheeseen sekä ympäristönsuojelulain virheelliseen tulkintaan.

Suunniteltu biotuotetehdas tuottaisi havusellua 1,2 miljoonaa tonnia vuodessa. Hankkeen kustannusarvio on 1,6 miljardia euroa.

Puukauppa Puukauppa