Europarlamentti korosti kestävän metsätalouden merkitystä ja vaati lisää suojelua

Parlamentin mukaan 30 prosenttia unionin maa- ja merialueista tulisi suojella.

Euroopan parlamentti hyväksyi tiistaina vuoteen 2030 ulottuvan biodiversiteettistrategian. Päätöslauselma hyväksyttiin äänin 515 puolesta, 90 vastaan ja 86 tyhjää. Strategian hyväksymisen lisäksi euroedustajat vaativat EU:n ilmastolakia vastaavaa EU:n biodiversiteettilakia.

Europarlamentaarikkojen mukaan 30 prosenttia EU:n maa- ja merialueista tulisi suojella vuoteen 2030 mennessä. Vähintään kolmannes alueista – esimerkiksi aarniometsät ja ikimetsät – olisi saatava entistä tiukemman suojelun piiriin. Lisäksi vaaditaan, että kansallisissa tavoitteissa erot suojelualueiden maantieteellisessä koossa ja osuudessa otettaisiin huomioon.

Toisaalta parlamentaarikot korostivat metsien ja metsätalouden merkitystä kiertotalouteen siirtymisessä ja monimuotoisuuden suojelussa. Kestävän metsätalouden ja biotalouden katsotaan auttavan EU:ta pääsemään ilmasto- ja biodiversiteettitavoitteisiinsa. Etusijalla tulee kuitenkin olla sellainen metsätalous ja biomassan käyttö, joka ei vaaranna suojelua tai ennallistamista.

Mepit kantoivat huolta myös pölyttäjistä ja esittivät, että EU:n pölyttäjäaloitetta tarkistetaan kiireellisesti. Samalla torjuttiin glyfosaatin hyväksynnnän uusiminen vuoden 2022 jälkeen.

Luonto Luonto

Kuvat