EU-komission bioenergialinjauksille kiitosta

"EU:ssa on ymmärretty suomalaisen metsänhoidon ja -käytön olevan kestävällä pohjalla."

MTK on tyytyväinen EU-komission tänään julkistamaan esitykseen biomassan kestävyyskriteereistä.

”Hienoa, että EU-komissiossa on havahduttu bioenergian äärimmäisen tärkeään rooliin uusiutuvana energianlähteenä myös tulevaisuudessa”, sanoo MTK:n metsäjohtaja Juha Hakkarainen.

Hakkaraisen mukaan esitys uusiutuvan energian edistämisestä osoittaa, että EU:ssa on ymmärretty suomalaisen metsänhoidon ja -käytön olevan kestävällä pohjalla.

”Komission esitys on paljon parempi kuin mitä pahimmat uhkakuvat valmistelun aikana ovat olleet. Yksityiskohtien hiomisella eurooppalaisesta uusiutuvien energialähteiden edistämispolitiikasta on tehtävissä myös käytännön toimintaa palvelevaa.”

Vaara ei vielä ohi

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n johtava asiantuntija Mikael Ohlström pitää hyvänä sitä, että jäsenmaiden olemassa olevat metsänhoidon käytännöt otettaisiin huomioon kestävyystarkastelussa.

”Suomelle tämä tarkoittaa, että nykyiset metsänhoidon kestävyyttä osoittavat käytäntömme riittäisivät täyttämään bioenergian puuraaka-aineen kestävyysvaatimukset ainakin mahdollisen lakipäivityksen jälkeen.”

Ohlströmin mukaan Suomen huoleksi kuitenkin jää kesällä esitetty asetusehdotus maankäytön ilmastovaikutuksista.

”Sen ongelmana on hiilinielujen laskentasäännöt, jotka syrjivät maamme aktiivista ja kestävää metsänhoitoa.”

Metsäteollisuus ry muistuttaa, että jatkossa on pidettävä huolta siitä, että hakkuumahdollisuudet voidaan hyödyntää kansantalouden kokonaisedun mukaisesti.

”Komissio ehdottaa sitovaa EU-tason energiatehokkuuden parantamista 30 prosentilla. Tämä ei saa missään olosuhteissa johtaa siihen, että teollisuuden energiankäytölle asetettaisiin katto”, järjestön tiedotteessa todetaan.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito