Etämetsänomistajat: Metsälain uudistamiselle ei tarvetta

Vuonna 2014 voimaan tullut laki on palvellut hyvin, liitto katsoo.

Eduskuntavaalien alla keskustelu metsälain uudistamisen tarpeesta on noussut esiin. Etämetsänomistajien liiton mukaan laki on palvellut hyvin niin metsänomistajia, metsäteollisuutta kuin yhteiskuntaa, eikä sen muuttamiseen ole tarvetta.

Kannanotossaan liitto korostaa, että laki valmisteltiin laajassa asiantuntijaryhmässä ja oli laajalla lausuntokierroksella. Laki tuli voimaan 2014 ja on vajaassa 10 vuodessa osoittanut toimivuutensa: Metsän käsittelyssä ei ole tapahtunut muutosta. Metsänomistajat hoitavat metsiään hyvän metsänhoidon suositusten mukaisesti. Harvennukset tehdään silloin, kun ylitiheys uhkaa nuoren metsän kehittymistä.

Lakia aikanaan valmisteltaessa haluttiin vaikuttaa metsänomistajien mahdollisuuksiin oman metsän hoidossa. Uudistusiän tai rinnankorkeusläpimitan määrittelyä ei pidetty enää tarpeellisena. Lakiin jäi kuitenkin sama uudistamisvelvoite, mikä vanhassakin laissa oli.

Metsänomistus Metsänomistus

Keskustelut