Etämetsänomistajat: Ensiharvennuspuulle väliaikainen verovapaus

Etämetsänomistajien liitto muistuttaa, että näin on aikaisemminkin tehty.

Etämetsänomistajien liitto ehdottaa, että ensiharvennuksista kertyvälle puulle myönnettäisiin väliaikaisesti vuosille 2023–2025 verovapaus. Näin lisättäisiin kotimaisen kuitu- ja energiapuun saantia korvaamaan Venäjän hyökkäyssodan keskeyttämää puuntuontia.

Liitto muistuttaa, että vajaa 15 vuotta sitten toimittiin juuri näin: leimikosta kertyneen ensiharvennuspuun myyntitulosta ei maksettu veroa, mutta muusta puusta maksettiin normaali vero.

”Tämä toimi hyvin. Metsiä ensiharvennettiin innokkaasti, nuorten metsien tila parani, teollisuus sai puuta ja teknisestikin homma toimi hyvin”, liiton kannanotossa todetaan.

Etämetsänomistajien mukaan puunjalostustuotteiden myynnistä kertyvä tulo valtiolle olisi monta kertaa suurempi kuin verovapaudesta aiheutuva verotulojen menetys.

Puukauppa Puukauppa