Eduskunnalta lisärahaa Metso-ohjelmalle

Valtiovarainvaliokunta esittää kahden miljoonan euron lisäystä ohjelmalle ensi vuodeksi.

Eduskunnan valtiovarainvaliokunta esittää kahden miljoonan euron lisärahoitusta Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma Metsolle ensi vuoden budjettiin.

Budjettiesityksessä Metsolle oli varattu 15 miljoonaa euroa. Valiokunnan mukaan se ei kuitenkaan riitä: jotta ohjelman tavoitteeseen – 96 000 hehtaaria arvokkaita metsäalueita suojeluun vuoteen 2025 mennessä – päästään, tarvitaan rahaa noin 18 miljoonaa euroa vuodessa.

Valiokunta katsoo, että Metso-ohjelma on osoittanut toimivuutensa, ja sen kautta on saatu hyviä tuloksia. Valiokunta pitää myös tärkeänä, että hallitus huolehtii ohjelman rahoituksesta niin, että sen tavoitteet voidaan toteuttaa.

Valiokunta kasvatti myös valtioapua Metsäkeskukselle. 400 000 euron lisäys on tarkoitettu kemeraruuhkan purkamiseen ja hakemusten käsittelyyn liittyvän sähköisen järjestelmän kehittämiseen.

Eduskunta päättää budjetista lähipäivinä.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Kuvat