Bioenergia ry valitsi uuden puheenjohtajan ja lisää toimintaa

Keravan Energia -yhtiöiden toimitusjohtaja Jussi Lehto on yhtiön historian neljäs puheenjohtaja.

Bioenergia ry saa uutta toimintaa ensi vuonna. Yhdistykseen perustetaan uusi hiilensidontaan ja hiilensidonnan teknisiin ratkaisuihin paneutuva valiokunta ensi vuoden alusta. Lisäksi biohiilen edunvalvonta vahvistuu vuodenvaihteessa, kun Suomen Biohiiliyhdistyksen toiminta siirtyy Bioenergia ry:lle. Uusi biohiiliverkosto tulee ohjaamaan biohiileen liittyvää tiedonvaihtoa ja aktiviteetteja.

Yhdistyksen viime perjantaina järjestetyssä syyskokouksessa päivitettiin strategia. Nyt tavoitteena on, että vuonna 2025 esimerkiksi biomassan käytön jalostusarvo Suomessa on kohonnut ja liikenteen polttoaineiden bio-osuus on noussut. Lisäksi tavoitteena on, että monimuotoisuuden huomioiminen on lisääntynyt metsänhakkuissa ja -hoitotöissä. Tavoitteena on myös biohiilen tuotannon kasvu.

Yhdistyksen toiminnan painopisteitä ensi vuonna ovat muun muassa Red 3 -direktiivi ja lulucf, kestävä rahoitus, hiilensidonnan tekniset ratkaisut ja turvetuotantoalueiden sujuva siirtyminen seuraavaan maankäyttöön.

Yhdistys päivitti myös hallitustaan. Hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Keravan Energia -yhtiöiden toimitusjohtaja Jussi Lehto. Hän seuraa tehtävässä Oulun Energia Oy:n liiketoiminnanjohtaja Pertti Vanhalaa ja on Bioenergia ry:n 10-vuotisen historian neljäs puheenjohtaja.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa

Kuvat