Arvio: Luontopaneeli on ahkeroinut, mutta parannettavaakin on

Paneelin tulisi kehittää toimintojaan tiedevälittäjänä, arvioinnissa todetaan.

Luontopolitiikan suunnittelua ja päätöksentekoa tukeva Suomen Luontopaneeli on tuottanut kaudella 2020–2023 merkittävän määrän raportteja, lausuntoja ja mietintöjä ajankohtaisista aiheista, paneelista tehdyssä tuoreessa arviossa todetaan. Lisäksi se tehnyt resursseihinsa nähden kiitettävästi päätöksentekoa tukevaa sidosryhmävuorovaikuttamista. Siltä osin se on vastannut tavoitteeseen tuoda tietoa päätöksenteon tueksi ansiokkaasti, arvioinnissa katsotaan.

Parannettavaakin jäi. Paneelin työn vaikuttavuuden vahvistamiseksi on tärkeää, että se kehittää toimintojaan tiedevälittäjänä. Tiedepohjaisten selvitysten ja raporttien tuottamisen tulee olla Luontopaneelin toiminnan ytimessä, mutta sen lisäksi paneeli voisi lisätä oikea-aikaista vuoropuhelua koko valtioneuvoston ja sen päätöksentekijöiden ja virkahenkilöiden kanssa, raportissa todetaan.

Arvioinnissa huomautetaan, että lakiesitysten lausuntovaihe on usein myöhäinen vaihe viedä tutkimustietoa päätöksentekoon. Niinpä luontopaneelin olisi hyvä kehittää sellaisia osallistavan tiedevälittämisen keinoja, joilla se olisi vahvemmin mukana jo päätöksenteon alkuvaiheessa.

Huomautettavaa löytyi myös paneelin kokoonpanosta. Arvioinnin mukaan paneelin asiantuntemus luonnon monimuotoisuuspolitiikan kannalta keskeisiltä aloilta on ollut kattavaa, mutta esille nousi tarve vahvistaa yhteiskuntatieteiden ja taloustieteiden osaamista.

Tähän ehdittiinkin jo tarttua. Viime keväänä Luontopaneelia täydennettiin kolme uudella jäsenellä, jotka edustavat yhteiskuntatieteellistä näkökulmaa luonnon monimuotoisuuteen.

Luontopaneeli on riippumaton, monitieteellinen asiantuntijaelin, jonka tehtävänä on koostaa luonnon monimuotoisuutta koskevaa tieteellistä tietoa ja edistää tieteen ja politiikan vuoropuhelua luontopolitiikan suunnittelun tukena.

Vuonna 2023 luontopaneelissa oli 17 jäsentä. Paneelin puheenjohtaja on Jyväskylän yliopiston ekologian professori Janne Kotiaho. Nykyisen paneelin toimikausi päättyy kuluvan vuoden lopussa.

Demos Helsinki ja Kari & Pantsar Co. toteuttivat arvioinnin ympäristöministeriön toimeksiannosta kesäkuun ja syyskuun 2023 välillä.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Kuvat