Palstalla | Nuorten tiheikköjen harvennus

Metsäviranomaiset ovat ihmeissään, kun valtion varaamaa rahoitusta taimikkojen ja nuorten metsien hoitoon on jäänyt vuosi vuodelta käyttämättä. Erityisen outoa on, että rästejä on kertynyt taimikon varhaishoidossa, jolloin taimikon pituus on alle kolme metriä. Jos kaikkeen ei aika ja rahat riitä, ainakin varhaishoidosta kannattaa huolehtia tulevien hakkuutulojen vuoksi. Tutkijoiden mukaan varhaishoito on talousmittareilla erinomaisen kannattavaa. Kaiken muun hyvän lisäksi säädöksiä on helpotettu niin, ettei yli seitsemän vuotta aiemmin tehty varhaishoito estä aikanaan nuoren metsän hoidon tuen saamista.

Nuoren metsän hoidon esteistä ei ole tehty kattavaa tutkimusta. Arvailla sopii, että joissakin tapauksissa nuoren metsän hoidosta on kyllä huolehdittu, mutta asiasta ei pidetä meteliä. Tuen saamiseksi kohteen koon pitäisi olla vähintään puoli hehtaaria. Niillä metsätiloilla, joilla on uskottu pienaukkojen edullisuuteen, kuviokoko saattaa olla kauttaaltaan alempi.

Syy voi olla myös se, että tukea on haettava kerralla vähintään kahdelle hehtaarille. Pientiloilta ei välttämättä löydy tällaista pinta-alaa.

Hyönteistuhot saattavat pelottaa. Koivua ja muita lehtipuita voi vapaasti kaataa maahan ilman riskiä niiden levittämistä hyönteisistä. Sitä vastoin kuitupuukokoa lähentelevien mäntyjen kaataminen metsään lisää todennäköisyyttä, että ytimennävertäjät lisääntyvät ja heikentävät jäävän puustoon kasvua ja laatua aiheuttamillaan tuhoilla.

Kuusirunkojen kaataminen puolestaan lisää mahdollisuutta, että kaarnakuoriaiset lisääntyvät. Eräässä suomalaisessa kokeessa kaadettiin vuonna 2003 kultakin koealalta 16 kuusirunkoa. Metsikköjä oli kahdeksan. Peräti kahdessa metsikössä kaadetuista puista seurannut kaarnakuoriaisten lisääntyminen aiheutti elävien puiden kuolemia lähiympäristössä. Kaksi metsikköä kahdeksasta on 25 %. Riski on siis melkoinen, jos käsittely on niinkin vähäinen kuin 16 metsään jätettyä puuta.

Kuusen osalta voi olla viisasta panostaa niin varhaiseen runkoluvun alentamiseen, ettei vaaraa ole. Ratkaisua puoltaa myös tuoreiden kantojen kautta leviävä maannousema. Tehokas kantojen käsittely urealla vaatii kasvinsuojelututkinnon suorittamista, joka vaatii uusimisen viiden vuoden välein. Vaatimuksen kohtuullisuudesta voi keskustella.

Metsänhoito Metsänhoito