Teknologia on hyvä renki, ei isäntä

Palveluiden kehittämisessä on tärkeää tietää kohderyhmän tavoitteet. Käynnissä oleva Metsänomistaja2020-tutkimus antaa eväitä palveluiden edelleen kehittämisen.

Olin Väestörekisterikeskuksen tilaisuudessa, jossa tunnettu kansainvälinen esiintyjä pohti teknologian tuomia mahdollisuuksia. Esityksessä tuli hyvin esille, että tiedon määrä kasvaa valtavaa vauhtia. Itse datalla ei kuitenkaan ole arvoa, jos sitä ei voida hyödyntää ihmistä palvelemaan.

On hyvä muistaa, että teknologisilla ratkaisuilla ei ole itsellään osaamista eikä halua vaan ihminen opettaa niille kaiken. Niiltä puuttuu myös tunneäly, elämän kautta saadut kokemukset ja näkemykset.

Metsätiedon keruussa on digitalisuuden mahdollisuuksia hyödynnetty keilauksessa, ilma- ja satelliittikuvauksissa sekä näiden tulosten analysoinnissa. Metsätietojen hyödyntämisessä sähköisiä palveluita on tietojen selailusta virtuaalimetsiin ja sähköiseen asiointiin sekä viranomais- että puukauppa-asioissa.

Ratkaisuissa on keskeisestä tarjota metsätietoa metsänomistajien päätöksenteon pohjaksi helpossa muodossa ja samalla tehostaa palveluntarjoajien omia prosesseja.

Palveluiden kehittämisessä on tärkeää tietää kohderyhmän tavoitteet ja muotoilla palveluketju asiakkaiden tavoitteiden pohjalta. Parhaillaan on käynnissä Metsänomistaja2020-tutkimuksen tiedonkeruu – reilut 16 000 metsänomistajaa on saanut kyselyn ja toivottavasti mahdollisimman moni heistä on jo vastannut.

Niiden pohjalta saadaan käsitys suomalaisista metsänomistajista ja heidän ajatuksistaan metsien hoidossa ja käytössä.

Tutkimuksen tulokset ovat tärkeitä, niiden pohjalta saadaan käsitys suomalaisista metsänomistajista ja heidän ajatuksistaan metsien hoidossa ja käytössä. Edellistä Metsänomistaja2000-tutkimusta on käytetty laajasti palveluiden suunnittelussa taustatietona ja on hienoa, että nyt saadaan uutta tietoa. Uusi pohjatieto ja kehittyneet teknologiset ratkaisut mahdollistavat palveluiden kehittämisen erilaisiksi asiakasryhmäkohtaisesti, jollain aikavälillä varmaan asiakaskohtaisiksi asti.

Asiakasryhmäkohtaiset palvelut tuovat metsäasiat asiakkaalle helposti tarjolle ja innostavat tutustumaan metsän mahdollisuuksiin. Erilaisten vaihtoehtojen pohjalta asiakas näkee erilaisten ratkaisuiden vaikutukset metsänsä eri arvoihin ja voi valita itselleen sopivimman vaihtoehdon. Näiden pohjalta voidaan eri metsän kohteissa painottaa eri asioita, vaikkapa loma-asunnon läheisyydessä maisema-arvoja, luontokohteen ympäristössä luontoarvoja ja talousmetsäalueella taloudellisia arvoja. Ja samalla kohteella voidaan myös yhdistää eri arvoja.

Asiakkaan tavoitteiden kuunteleminen ja vaihtoehtojen esittäminen luovat hyvän asiakaskokemuksen!

Veikko Iittainen

Kirjoittaja on metsäammattilainen ja metsänomistaja

Metsänomistus Metsänomistus

Keskustelut