Ympäristöministeri haluaa Suomen hiilineutraaliksi

Krista Mikkonen lopettaisi turvemaiden avohakkuut ja turvaisi monimuotoisuuden.

Ympäristöministeri Krista Mikkonen
Ympäristöministeri Krista Mikkosen mukaan hallituksen tehtävänä on arvioida, pitäisikö metsälaista poistettuja hakkuuikärajojamiettiä uudelleen. Tiedämme että kiertoajat ovat lyehntyneet, Mikkonen sanoo. (Kuvaaja: Seppo Samuli)

Tuoreella ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkosella ja koko hallituksella on kovat tavoitteet. Eduskuntaan toistamiseen valittu vihreiden kansanedustaja aikoo hallituksen kanssa tehdä Suomesta hiilineutraalin viimeistään vuoteen 2035 mennessä ja pysäyttää luonnon monimuotoisuuden katoamisen.

Jotta Suomen vuosittaiset hiilidioksidipäästöt pystytään sitomaan kokonaisuudessaan esimerkiksi maaperään ja metsiin, päästöjä on vähennettävä ja hiilinieluja on kasvatettava. Ilmastonmuutos ja lämpeneminen puolestaan tuovat haasteensa monimuotoisuuden turvaamiseen. Työsarkaa riittää.

Mikkonen on valmis tekemään töitä, jotta maa- ja metsätalous olisi kestävää paitsi ilmastopolitiikan ja luonnon monimuotoisuuden myös tuottajan näkökulmasta.

”Jotta meidän maa- ja metsätalous ovat kestävällä pohjalla, meidän pitää kannustaa viljelijöitä ja metsänomistajia siihen. Heitä ohjataan tukipolitiikalla ja kannusteilla. Autetaan siinä muutoksessa”, Mikkonen selventää.

Turvemaat avainasemassa

Muutosta kaivataan Mikkosen mukaan etenkin turvemailla, joihin on varastoitunut merkittävä määrä hiiltä. Jotta hiilivarasto säilyisi, turvemaiden metsien maaperää ei tule muokata ja kunnostusojituksia ja avohakkuita pitää välttää niin valtion kuin yksityisten mailla.

”Ajattelen niin, että kun mennään turvemaille, avohakkuuta pitäisi miettiä myös yksityismailla. Pitäisi ainakin huolehtia, että ohjauskeinot ja kannustimet ovat niin selkeät, että siitä päästäisiin siellä eroon”, Mikkonen sanoo.

Metsähallituksen mailla hiilinielujen ja hiilivaraston kasvattaminen on kirjattu hallitusohjelmaan. Mikkosen mukaan myös yksityisiä metsänomistajia tulee kannustaa toimiin, joiden avulla hiilivarasto säilyisi mahdollisimman suurena.

”Tiedämme, että ilmastonmuutoksen kannalta seuraavat 15 vuotta ovat todella kriittiset. Nopein ja tehokkain keino kasvattaa hiilinielua on pidentää olemassa olevaa kiertoaikaa.”

Maankäyttösektorille laadittavassa ilmasto-ohjelmassa selvitetään, mitkä ovat toimivimmat tavat ja kannustimet saavuttaa monimuotoisuus ja ilmastotavoitteet.

”Ensisijaisesti pitää katsoa, että olemassa olevat tuet eivät kannusta väärään suuntaan”, Mikkonen sanoo.

Kestävä hakkuutaso käsillä

Oman haasteen monimuotoisuuden sekä hiilinielujen turvaamiseen luovat vireillä olevat metsäteollisuuden tehdashankkeet.

“En usko, että kukaan ajattelee, että niihin kaikkiin riittäisi puu. Ja kyllä hankkeiden toteuttajatkin sen itse tietävät”, Mikkonen toteaa.

Julkaistu kokonaisuudessaan Metsälehdessä 15/2019.

 

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Kuvat